S-a publicat anunțul de participare pentru construcția căminelor studențești în Campusul Universitar din Oradea

La finalul săptămânii trecute a fost publicat pe site-ul Primăriei Oradea www.oradea.ro și pe SICAP anunțul de participare la licitația „Elaborare documentație tehnico-economică faza PT+DE+CS+DTAC și execuție lucrări la obiectivul de investiții – Construire cămine studentești, corp C1 și C2 în Campusul Universitar al Universității din Oradea – cod unic 4230487/2020/24”.

Data limită de depunere a ofertelor în SICAP este 27 aprilie 2020, ora 15:00. Informații suplimentare pot fi obtinute accesând site-ul www.e-licitatie.ro  – anunț de participare nr. CN1019725/13.03.2020. Valoarea estimată a lucrărilor este de 26.110.912.96lei fără TVA, iar durata contractului este de 24 luni.

Prin HCL 605 din 28 iunie 2018, s-a aprobat Masterplanul Campusului Universitar Integrat din Oradea, cele două construcții pentru construcția cărora s-a publicat acum anunțul de licitație fiind parte integrantă a acestui proiect. Căminul C1 și căminul C2, cu un total de 464 camere, suprafață desfășurată de 10.090 mp, vor avea un concept comun, corelat cu Masterplanul general.

De asemenea, în cadrul proiectului este propus ca, o dată cu construirea căminelor C1 şi C2 să se dezvolte, printr-un proiect aferent de rețele, toată partea de echipare edilitară şi de sistematizare verticală care cuprinde: amenajarea căilor de circulație auto şi pietonală, echiparea cu reţele de apă-canal, termoficare și branşare la Staţia termică-geotermală S.T.G.O., reţea de electricitate (translatarea postului trafo) corelat cu proiectul urban de extindere a sistemului de circulație, de linii de tramvai şi rețeaua de gaze, astfel încât întreaga zonă Habitat 1, inclusiv căminul existent să funcţioneze în parametri optimi.

Distribuie informația
Alte știri