S-a scos la licitatie modernizarea blocului de cogenerare, singurul rămas din vechea instalație termică

Azi, 22 iunie, s-a publicat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP) anunțul de participare privind etapa III a achiziției lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Unitate de producție cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea blocului 1 existent”, după ce la începutul lunii ianuarie a acestui an, primarul municipiului Oradea, Florin Birta și Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, au semnat contractul de finanțare pentru proiectul prin care va fi modernizat blocul de cogenerare al CET, fiind instalată o sursă nouă de producere a energiei electrice şi termice.

Valoarea estimată a achiziției este de 136.714.133,39  lei (fără TVA).

Anunțul de participare are nr. CN1032068 din 19.06.2021, cod unic 4230487/2021/12, iar data limită de depunere a ofertelor în SEAP este 09.08.2021, ora 15:00.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute accesând site-ul www.e-licitatie.ro – anunţ de participare nr. CN1032068 din 19.06.2021.

Proiectul este finanțat în cadrul programului guvernamental „Termoficare”, implementat în perioada 2019-2027, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 53/2019 privind aprobarea „Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor şi pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006″, respectiv Regulamentul din 6 decembrie 2019 privind implementarea Programului Termoficare (publicat în Monitorul Oficial nr 988 din 09 decembrie 2019). Programul de finanțare este gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA).

Proiectul prevede înlocuirea grupului energetic de cogenerare G1 din CET Oradea, aflat la sfârşitul perioadei de viaţă, cu motoare termice pe gaze naturale cu funcționare în regim de cogenerare și două cazane de apă fierbinte. Acest bloc este singurul care a rămas din vechea instalație termică a orașului. La momentul de față, blocul este depășit fizic și moral, prin urmare se impune înlocuirea acestuia pentru a garanta furnizarea agentului termic către orădeni. După cum se știe, centrala electrică de termoficare CET Oradea a fost pusă în funcțiune din anul 1966, cazanul având peste 320.000 de ore de funcționare, iar turbina peste 310.000 ore de funcționare.

Investiția propusă constă în instalarea etapizată a unei surse noi de producere a energiei electrice şi termice.

Sursa de producție nouă (Grup 7) va cuprinde: unitatea de cogenerare de înaltă eficiență cu motoare termice de ultimă generație, cu funcționare pe gaze naturale;  schimbătoare de căldură cu plăci pentru preluarea energiei termice în sistemul de termoficare; unități de producție directă a energiei termice cu cazane de apă fierbinte – CAF (noua unitate de producție va funcționa pe gaz natural având o sarcină nominală de 50 MWt constituită din două CAF-uri de câte 25 MW (CAF 3, 4).

Calitatea serviciului public de alimentare a populaţiei cu energie termică în sistem centralizat, precum şi volumul acestui serviciu prestat influențează în mod major calitatea vieții populației orașului, de funcționarea adecvată a sistemului de încălzire local depinzând asigurarea apei calde menajere și confortul termic pe durata sezonului rece pentru mai mult de 70% din populația Municipiului Oradea.

Scopul proiectului este de a contribui la creșterea competitivității și eficienței întregului sistem de termoficare, prin modernizarea tuturor componentelor sistemului de termoficare din Oradea.

Distribuie informația
Alte știri