S-a semnat contractul de finanțare pentru amenajarea celor trei piațete de cartier: Magnolia, Cazaban și Nufărului

Joi, 11 iunie, a fost semnat contractul de finanţare aferent proiectului „Mobilitate policentrică în Municipiul Oradea – coridor Magnolia, Cazaban, Nufărului”.

Proiectul „Mobilitate policentrică în Municipiul Oradea – coridor Magnolia, Cazaban, Nufărului” are în vedere amenajarea unor piațete de cartier, după cum urmează:  pe suprafața Pieței Magnolia din Cartierul Rogerius, apoi în zona cuprinsă între Biserica „Sfântul Duh Mângâietorul” – Sala Sporturilor „Antonio Alexe”  – Casa Tineretului şi Calea Alexandru Cazaban – cartierul Ioșia și în cartierul Nufărul, în zona Mc Donald’s. Valoarea totală a proiectului este de 35.729.050,99 lei, din care finanțarea nerambursabilă  este  34.604.382,03 lei.

Proiectul va fi realizat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară: 4, Prioritatea de investiţii 4.1, Cod Apel : POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă. Durata de implementare a proiectului este de 36 de luni, de la data semnării contractului de finanțare până la data finalizării implementării proiectului.

Proiectul propune crearea unor zone pietonale care să ofere noi oportunități de deplasare pietonilor, mijloace de conectare la traseele transportului în comun și acces sporit pentru utilizarea pistelor de biciclete existente, la nivelul municipiului Oradea. Cererea de finanțare cuprinde 3 documentații tehnico-economice şi investiţii tratate distinct din punct de vedere administrativ:

1. Amenajare zona pietonală din str. Nufărului – se propune amplasarea de mobilier urban, refacerea iluminatului public şi plantarea de vegetație joasă, medie și înaltă.

2. Amenajarea zonei pietonale din Piaţa Magnolia – intervenția propusă urmărește o reconfigurare a pieței pentru a permite accesul facil al pietonilor și al vehiculelor nepoluante (biciclete), redarea trotuarelor circulației pietonale, eliminarea pe cât posibil a barierelor arhitecturale, realizarea unui ambient plăcut și contemporan, prin amenajarea spațiilor verzi în zone cu contur curb, cu linii fluide, care urmăresc intuitiv traseele de deplasare prin piață.

 3. Amenajarea zonei pietonale din strada Alexandru Cazaban – întregul ansamblu propus va realiza o comunicare funcțională și vizuală cu zonele adiacente și construcțiile existente, restructurând și refuncționalizând legăturile între diversele trasee de circulație și zone verzi plantate din împrejurimi. Amplasamentul va fi bordat de un traseu pietonal/semipietonal și ocazional carosabil (pe direcţia E-V).

Alte știri