S-a semnat contractul de finanțare pentru construirea noii Grădinițe nr. 51

Săptămâna trecută a fost semnat contractul de finanţare pentru investiţia „Construirea grădiniţei noi nr. 51, cu echiparea infrastructurii educaţionale pentru educaţia timpurie antepreșcolară şi preșcolară în municipiul Oradea”, prin POR 2014-2020.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt creșterea calității infrastructurii și dotarea corespunzătoare a grădiniței, îmbunătățirea calității serviciilor educaționale oferite, asigurarea accesului la educație de calitate pentru copiii din zona marginalizată Gutenberg. Valoarea totală a contractului este de 3.596.281,75 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă este de 2.149.732,19 lei (inclusiv TVA), iar valoarea totală neeligibilă este de 1.446.549,56 lei.

Durata de realizare a lucrărilor este de 24 de luni.

În prezent, actuala clădire a Grădiniței cu program prelungit nr. 51 nu corespunde din punct de vedere a normelor actuale igienico-sanitare, respectiv nu are autorizație sanitară de funcționare, în ultimii ani funcționând cu autorizaţie temporară; nu are cabinet medical avizat; instalaţia electrică, instalaţiile sanitare, mobilierul și podelele sunt foarte deteriorate. Totodată, grădiniţa funcționează într-un spaţiu impropriu, sub limita de suprafață reglementată prin normativele în vigoare, în plus persoanele cu dizabilităţi nu beneficiază de o intrare corespunzătoare în incintă.

Grădinița va deservi copii cu vârsta preșcolară (3-6 ani) proveniți din familiile cu domiciliul în Cartierul Tineretului, Tokai – zona Gutenberg și comunele estice ale Zonei Metropolitane Oradea. Clădirea este situată în Zona urbană marginalizată Gutenberg. Tendința actuală este de revenire în sfera ocupațională a părintelui supraveghetor al minorului, încurajată de dinamica pieței locurilor de muncă și de multiplele posibilități de angajare din parcurile industriale din oraș.

În imediata vecinătate a Şcolii Ioan Slavici se va construi și Centrul de zi pentru copiii proveniți din comunitățile marginalizate, obiectiv de investiţie ce face parte din proiectul „Regenerare fizică, economică si socială a comunităţii defavorizate din zona Gutenberg, Municipiul Oradea”, depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa 4. Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4.3: Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale.

Proiectul se află în faza organizării de șantier și începerii lucrărilor, executantul fiind Asocierea formată din S.C ABED NEGO COM S.R.L si S.C Novartis SRL.

Alte știri