Săptămâna viitoare va avea loc la Tribunalul Bihor primul termen in procesul pentru suspendarea si anularea PUZCP Oradea

O Asociație din Oradea a cerut în numele a peste 1000 de orădeni și suspendarea aplicării actului normativ local pentru a împiedica consecințele iminente pe care le-ar cauza aplicarea regulamentului de urbanism PUZCP. Primul termen al procesului va avea loc în data de 22 februarie orele 9,00 la Tribunalul Bihor.

Apreciem că există pericolul distrugerii iremediabile a unor construcții, spații, străzi și piațete care compun în mod autentic Ansamblul Urban “Centrul Istoric Oradea”, monument categoria A de importanță națională și universală, poziția 172 pe lista monumentelor istorice-Ministerul Culturii România.

Rolul unui PUZ CP este de a proteja zona istorică, de a face mai clar și mai ușor de aplicat regulamentul de urbanism în zonă și de a închide anumite “portițe derogatorii” care netezesc calea spre corupție și abuzuri contra intereselor și drepturilor cetățenești.Departe de a-și îndeplini rolul, PUZ CP Oradea conține reglementări care sunt greu de înțeles, arbitrarii, la limita legii sau chiar în contradicție cu prevederile legale.

Nemulțumirile cetățenilor sunt legate de dispozițiile cu privire la lărgirea de tramă stradală în zona construită protejată prin demolarea a zeci de construcții cu valoare ambientală de pe trei străzi (st. Plevnei ambele părți, st. Sucevei ambele părți, st. Avram Iancu parțial) pentru amenajarea unor benzi de circulație auto suplimentare, fără întocmirea prealabilă a unor studii de fundamentare de trafic și impact, așa cum prevede legea.

Strategiile de trafic actuale recomandă reducerea circulației auto în zonele centrale iar Ordinul MTCT nr.562/2003 interzice modificarea substanțială a țesutului urban istoric. Din punct de vedere practic, cetățenii nu înțeleg fractura de logică din această chestiune: pe de o parte sunt pietonalizate unele străzi din zona centrală pentru reducerea poluării și încurajarea mobilității lente (pietoni, biciclete), pe de altă parte se fac exproprieri și demolări la distanțe mici (100-700m) de zona pietonală pentru lărgirea tramei stradale pentru trafic auto. Cum să pietonalizezi într-o parte și să demolezi case puțin mai încolo pentru a rezolva o așa zisă problemă de trafic, de altfel nedovedită prin niciun studiu de trafic?

Strategia de trafic recomandata de Comisia Europeana aici:

Aceste măsuri nu doar că nu au suport legal, dar contravin chiar strategiilor naționale și locale de dezvoltare, care pun în centrul dezvoltării CETĂȚEANUL, calitatea vieții, protecția mediului și pacea socială. Asistăm la măsuri vădit îndreptate împotriva locuitorilor vechi ai orașului, măsuri care vor avea în mod ironic un impact negativ asupra turismului local. Dacă este sa regândim logic traseul unui turist venit in Oradea să privească clădirile vechi art nouveau din Piața Unirii pietonalizată, care va fi impresia acestuia atunci cand mergând pe jos spre Muzeul Masoneriei sau Muzeul Țării Crișurilor va vedea la 50m de Piața Unirii niște construcții moderne, neîncadrate în contextul istoric-cultural? Va fi greu de explicat acest masacru arhitectural în secolul XXI, se vor ridica întrebări: De ce? În folosul cui? Probabil strada Evreilor Deportați va avea blocuri noi cu 4-10 etaje. Nu va exista nicio legătură între această stradă și istoria locului, povestea căii ferate pe care au fost deportați evreii orădeni, clădirea „Dreher”, lagărul orădean unde au fost torturați evreii pentru a spune unde și-au ascuns averile.

Făcând o plimbare pe jos din Piața Unirii pe noua promenadă de pe malul stâng al Crișului, peste 700m turistul va găsi un paradox: strada Plevnei cu 4 (PATRU!!) benzi auto, flancată la capete de străzi cu profil auto de 2 benzi și Podul Centenarului cu 2 benzi auto. Unde vor fi dispărut clădirile cu arhitectură vernaculară care au găzduit acum 150 de ani ateliere de tăbăcărie și mici magazine? Turiștii nu doresc să vadă străzi cu 4 benzi și blocuri noi în zona istorică, pentru că așa ceva pot să vadă oriunde în lume. Iar istoria Oradiei nu trebuie să cuprindă acest capitol foarte trist al demolării a zeci de locuințe, cu dezrădăcinarea a sute de orădeni, bătrâni și familii cu copii.

Alte nemulțumiri sunt legate de măsurile de densificare impuse prin PUZ CP care NU au la bază un studiu complex de densificare care să analizeze criterial densitatea actuală și să propună diverse măsuri de densificare pentru a ajunge la densificarea dorită, simulări, analiza însoririi, ventilației, intimității parcelelor, analiza impactului social, economic, previzuni în ceea ce privește creștereacalității vieții locuitorilor ș.a.m.d. PUZ CP stabilește măsuri arbitrarii în ceea ce privește înălțimea minimă și maximă permisă în cazul construcțiilor existente, noi sau extinse, impune alinierea clădirilor la înălțimea minimă impusă și face numeroase derogări în ceea ce privește înălțimea maximă admisă. PUZ CP ridică interdicția de demolare pentru clădirile reprezentative

propuse pentru protecţie locală, pentru clădirile cu valoare arhitecturală/ambientală relevantă în context si pentru clădirile cu valoare arhitecturală/ambientală considerată (de către cine?) “modestă” în context, ceea ce va duce în timp la pierderea unității și autenticității ansamblului istoric.

O alta masură cu efecte negative este reducerea la zero a obligativității amenajării de parcări publice în cazul clădirilor cu locuire colectivă noi sau extinse în zona ultracentrală, combinată cu o reglementare de “compensare financiară” din partea investitorului (“spre exemplu echivalentă cu costul mediu estimat al construirii unui număr echivalent de parcaje publice în clădiri dedicate, fără dobândirea unui drept privilegiat de utilizare, procedură care va fi reglementată prin Hotărâre a Consiliului Local” cum apare menționat in PUZ CP). Un troc nepermis de lege. Practic se va achita o taxă pentru a se acorda derogare de la lege. Pe termen scurt se va aglomera (în mod exponential) centrul cu mașini aferente noilor blocuri de locuințe. Pe termen lung niciun proprietar din zona centrală nu va avea siguranța proprietății sale, atâta vreme cât Primăria va putea oricând să exproprieze case pentru a face parcări sau se vor amenaja parcări supraetajate în curtea comună a imobilului (așa cum se întâmplă deja pe strada Iosif Vulcan, unde va fi construită o parcare supratejată pe terenul curții comune expropriate, chiar sub geamurile locatarilor, fără respectarea distanțelor minime de incendiu, în zona legală de protecție a monumentului istoric Casei av.Aurel Lazăr).

La finalul unui proces de elaborare din care a lipsit dezbaterea publică obligatorie conform regulamentului local cu privire la documentațiile de urbanism, PUZ CP a fost aprobat  în prag de Crăciun, în ședința consiliului local din data de 21 decembrie 2021. Într-o ultimă încercare de dialog, asociația noastră a solicitat Primăriei retragerea proiectului de pe ordinea de zi și organizarea unei dezbateri publice. Solicitarea a fost ignorată de primărie.

Pentru toate aceste motive și multe altele cuprinse în acțiunea de fond pe 50 de pagini de argumentație legală, apreciem că trebuie reluată întreaga procedură, este necesară clarificarea, completarea și restructurarea conținutului astfel încât să fie mai ușor de înțeles și aplicat (conform documentației cadru prevazute de Ordinul MTCT nr.562/2003), completarea documentației cu studii de fundamentare (densificare, trafic, impact), obținerea avizelor din partea autorităților statului, respectarea legislației în domeniul urbanismului și zonelor construite protejate și a tuturor etapelor de consultare publică cu cetățenii și ONG-urile de specialitate (inclusiv dezbatere publică). Trebuie găsită o variantă PUZ CP mai puțin invazivă, legală, cu o exprimare clară, simplă și imperativă, în conformitate cu normele de tehnică legislativă. PUZ CP trebuie să aducă beneficii DIRECTE orădenilor și ORADIEI. Și nu în ultimul rând dorim ca Regulamentul PUZ CP și toate documentele subsecvente să fie realizate în RESPECT

pentru TOT ceea ce înseamnă cultura și istoria acestui oraș multietnic, PENTRU CETĂȚENII urbei, pentru binele lor.

Politici locale îndreptate împotriva cetățeanului, împotriva proprietății private garantate de Constituție (fie ea și “modestă”), cu intenția de a sprijini investitorii imobiliari, NU trebuie acceptate și validate de orădeni prin tăcere. Aleșii urbei și executanții proiectelor publice, cu respectarea întocmai a legii, trebuie să fie în slujba Oradiei și în folosul direct, nemijlocit și imediat al orădenilor. Am primit moștenire un oraș frumos, avem datoria morală de a-l păstra și înfrumuseța pentru generațiile viitoare!

Oradea//Nagyvarad//Grosswardein, 16 februarie 2022

_________________________________________________________

Asociaţia Consiliul Consultativ Cetăţenesc Bihor, cu sediul în Oradea, st. Plevnei nr. 8, CF 43527668, s-a înființat în anul 2020 pentru realizarea scopului principal de activitate: apărarea drepturilor cetățenești, a ordinii de drept, încurajarea cetățeniei active și stabilirea dialogului democratic între cetățeni și autoritățile locale, naționale și europene.

Asociația CCC Bihor întreprinde o serie de acțiuni și activități cu obiective specifice conform statutului: participarea la dezbateri publice pe teme de interes cetățenesc organizate de autorități și organizarea de dezbateri publice atunci când este necesar; organizarea de consultări între specialiști în diverse domenii și autoritățile statului în vederea găsirii unor strategii comunitare larg acceptate și adecvate; apărarea drepturilor cetățenești consacrate prin lege; protecția mediului și a patrimoniului urbanistic; participarea la ședințele publice desfășurate de autoritățile locale, regionale sau naționale atunci când se discută sau votează chestiuni de interes civic; sprijinirea acțiunilor civice întreprinse de membrii asociației și alte persoane fizice sau juridice pentru asigurarea unui mediu de viață sănătos, protejarea identității culturale, conservarea monumentelor istorice și a zonelor protejate istoric, respectarea legislației în domeniul urbanistic, educație, sănătate, sport ș.a.m.d.;

Distribuie informația
Alte știri