Șase comune din Bihor vor fi cadastrate cu bani europeni

Șase comune din judeţul Bihor vor beneficia de lucrări de cadastrare gratuită cu bani europeni. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a inițiat o procedură de licitație pentru achiziționarea serviciilor de înregistrare sistematică în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor din 215 de unități administrativ-teritoriale (UAT) din 37 de județe.

Printre acestea se numără și : șase UAT-uri din județul Bihor pentru care au fost demarate procedurile de atribuire sunt Tămășeu (4.836 ha), Suplacu de Barcău (4.359 ha), Săcădat (4.339 ha), Spinuș (1.824 ha), Ciumeghiu (7.979 ha) și Budureasa (31.819 ha).

ANCPI a publicat în data de 11 octombrie 2019, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), anunțul cu numărul CN1015932 – ”Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor Etapa 2 – 215 UAT- uri din 37 de județe”. Finanțarea acestor servicii este asigurată din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional – Proiectul major privind ”Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”. Potrivit reprezentanţilor OCPI Bihor, achizițiile se desfășoară pe loturi, fiecare comună reprezentând un lot. Suprafața totală estimată a celor 215 loturi este de 1.294.509 de hectare. Procedura va fi finalizată cu încheierea de contracte multianuale/lot pentru o perioadă de 24 de luni. Valoarea estimată este de 169.580.679 de lei fără TVA.

Distribuie informația
Alte știri