Schimbări și la vârful Casei Județene de Pensii Bihor. Comunicat

Prin Ordinul Președintelui Casei Naționale de Pensii Publice nr.299 din 13.01.2020, începând cu data de 14.01.2020, Coraș Maria Andaluzia va exercita cu caracter temporar funcția publică de conducere de director executiv, gradul II, al Casei Județene de Pensii Bihor, pe perioada cât titularul postului are suspendat de drept raportul de serviciu. Coraș Maria Andaluzia deținea anterior funcția publică de conducere de șef serviciu, gradul II al Serviciului Stabiliri Prestații și Pensii  Internaționale din cadrul aceleiași instituții.

De asemenea, prin Ordinul Președintelui Casei Naționale de Pensii

Publice nr.300 din 13.01.2020, începând cu data de 14.01.2020, Maga Ioan Bogdan va exercita cu caracter temporar funcția publică de

conducere de director executiv adjunct, gradul II, al Casei Județene de

Pensii Bihor, pe perioada suspendării de drept a titularului postului.

Acesta deținea anterior funcția publică de șef serviciu, gradul II al Serviciului Plăți Prestații din cadrul aceleiași instituții.

Cancelaria Prefectului

Alte știri