Scutiri de la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale şi nefiscale datorate bugetului local de către persoanele juridice. Comunicat

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Primăria Oradea aduce la cunoștința publică proiectul de act normativ intitulat: „Proiect de hotărâre pentru acordarea scutirilor de la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale şi nefiscale datorate bugetului local de către persoanele juridice”.

Potrivit art. 7, alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, „Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţa publicului, în condiţiile alin. (1), cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autorităţile publice”.

În conformitate cu prevederile art. 7, alin. 4 din Legea nr. 52/2003, „La publicarea anunţului, autoritatea administraţiei publice va stabili o perioadă de cel puţin 10 zile calendaristice pentru proiectele de acte normative prevăzute la alin. (2), pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.”

Proiectul de act normativ supus dezbaterii publice poate fi consultat:

  • pe site-ul Primăriei Municipiului Oradea – www.oradea.ro
  • la sediul Primăriei Municipiului Oradea, Piața Unirii, nr. 1.

Procedura de dezbatere publică este 30 zile lucrătoare, cu termen până în 26 august 2020.

Termenul pentru transmiterea de propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul supus dezbaterii publice este 31 iulie 2020.

Transmiterea propunerilor, sugestiilor și opiniilor se poate face:

  • prin email pe adresa: primarie@oradea.ro
  • prin fax la nr. 0259/437.544
  • prin poștă pe adresa Primăriei Municipiului Oradea, Piața Unirii nr. 1
  • depuse la Centrul de relații cu publicul – Primăria Municipiului Oradea, Piața Unirii, nr. 1.

Materialele transmise vor purta mențiunea: ”Recomandare privind acordarea scutirilor de la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale şi nefiscale datorate bugetului local de către persoanele juridice”.

Distribuie informația
Alte știri