Se află în licitație proiectul de reamenajare a Pieţei Magnoliei din Oradea. Comunicat

Primăria Oradea are în curs de implementare o serie de proiecte care urmăresc amenajarea unor piațete de cartier care vor oferi noi oportunități de deplasare pietonilor, mijloace de conectare la traseele transportului în comun și acces sporit pentru utilizarea pistelor de biciclete existente, la nivelul municipiului Oradea.

Unul dintre cele mai importante proiecte în acest sens se numește „Mobilitate policentrică în Municipiul Oradea – coridor Magnolia, Cazaban, Nufărului” și se referă la amenajarea unor piațete de cartier pe suprafața Pieței Magnoliei din Cartierul Rogerius, în zona cuprinsă între Biserica „Sfântul Duh Mângâietorul” – Sala Sporturilor „Antonio Alexe” – Casa Tineretului şi Calea Alexandru Cazaban – cartierul Ioșia și în cartierul Nufărul, în zona McDonald’s.

Proiectul va fi realizat din fonduri europene, în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară: 4, Prioritatea de investiţii 4.1, Cod Apel: POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Pentru a realiza această investiție, Primăria Oradea a postat pe SEAP în data de 7 septembrie 2020, anunțul de participare CN 1024258 pentru realizarea Piațetei Magnoliei, cu  data limită stabilită pentru depunerea ofertelor 13 octombrie 2020, iar informații suplimentare pot fi obținute accesând site-ul www.e-licitatie.ro – anunț de participare nr. CN1024258.

Valoarea estimată a contractului este de 11.184.594,01 lei fără TVA, durata contractului fiind 18 luni.

Proiectul propus urmărește creșterea calității vieții la nivel zonal, prin reamenajarea Pieţei Magnoliei, urmărindu-se crearea unui spațiu prietenos, ușor accesibil și cu o atractivitate sporită în privința petrecerii timpului liber.

În urma lucrărilor care vor fi efectuate se urmărește o reconfigurare a pieței pentru a permite accesul facil al pietonilor, redarea trotuarelor circulației pietonale, realizarea unui ambient plăcut și contemporan prin amenajarea spațiilor verzi. 

Totodată, prin acest proiect se propune înlocuirea pavajului existent cu pavaje din piatră naturală, amenajarea unei piste de biciclete, amenajare spații verzi cu gazon, arbori, arbuști, plante perene, care vor fi irigate. De asemenea, se va amenaja o fântână arteziană și se vor monta grupuri sanitare racordate la utilități. Piața Magnolia va beneficia de instalații sanitare de apă și canalizare menajeră și pluvială (rigole, geigere de preluare a apelor pluviale) și electrice (stâlpi de iluminat, spoturi înglobate în paviment). Proiectul prevede și execuția branșamentului de apă și a racordului la canalizare.

Se vor amenaja locuri de joacă pentru copii, urmând ca piața să fie prevăzută cu mobilier urban precum bănci, coșuri de gunoi, fântână de băut apă, pergolă pentru mascarea toaletelor ecologice , mobilier pentru locuri de joacă sau standuri de biciclete.

COMPANIE DE TRANSPORT INTERNAȚIONAL MĂRFURI ȘI LOGISTICĂ din Parcul Industrial Borș
ANGAJEAZĂ ECONOMIST SENIOR
CONDIȚII
Absolvent studii superioare economice
Vechime minim 5 ani in domeniu, cuprinzând toate aspectele activității financiar-contabile
Cunoșterea temeinica a legislației financiar-contabile in vigoare
Cunoștințe de operare MS Office (Word, Excel);
CV se trimite la adresa angajări@inovativlogistic.ro, pentru programare interviu

Alte știri