Se depun dosarele pentru centrele sociale „CANDEO” ȘI „DIGNITAS”. Comunicat ASCO

Administraţia Socială Comunitară Oradea organizează, în perioada 01.02.2017 – 28.02.2017, o sesiune de depunere a solicitărilor în vederea ocupării locurilor libere de cazare din centrele sociale „Candeo” și „Dignitas”, în vederea susținerii tinerilor din municipiul Oradea, care au vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani, au părăsit sistemul de protecţie a copilului, nu au locuinţă şi nu dispun de mijloacele financiare necesare închirierii sau cumpărării unei locuinţe.

Centrul social cu destinaţie multifuncţională „Candeo” (cazare fete), situat în Oradea str. Iuliu Maniu nr. 20 are o capacitate optimă pentru 36 de persoane, iar centrul social cu destinaţie multifuncţională „Dignitas” (cazare baieti), situat în Oradea str. Eftimie Murgu nr. 9 are o capacitate optimă pentru 28 de persoane.

Dosarele se depun  la sediul instituției – Serviciul Relații cu Publicul, şi vor conţine următoarele documente: – carte identitate (original si fotocopie); – certificat de naştere (original si fotocopie); – acte studii (original si fotocopie); – dovada care să ateste faptul că a fost instituționalizată (hotărâre privind încetarea măsurii de plasament/ adeverință); – adeverinţă de la locul de muncă; – adeverință medicală din care să rezulte faptul că nu suferă de boli contagioase sau boli psihice; – fotocopie card de sănătate; – fotocopie certificat încadrare în grad de handicap, după caz.

Obiectivul specific al centrelor îl constituie aplicarea unor măsuri adecvate de prevenire a excluziunii sociale a tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie a copilului, şi de intervenţie în scopul integrării sociale şi profesionale a acestora, asigurându-le cazarea temporară și acordarea serviciilor sociale specifice, pentru o perioada de maximum 3 ani.

Distribuie informația
Alte știri