Se extinde valabilitatea actelor emise de Instituția Arhitectului Șef care expiră în perioada stării de urgenţă

În  conformitate cu prevederile articolului 12 din Ordonanţa Militară nr. 3 din 24.03.2020 privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19, documentele eliberate de autoritățile publice care expiră în perioada stării de urgență pot fi preschimbate într-un termen de 90 de zile de la data încetării stării de urgență.

Certificatele de urbanism, autorizațiile de construire, avizele, autorizațiile de funcționare şi alte asemenea documente nu vor expira pe perioada stării de urgență, valabilitatea lor fiind extinsă în conformitate cu prevederile Ordonanței. 

Totodată, efectuarea recepției la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizația de construire se va realiza dupa încetarea stării de urgență, cu excepţia cazurilor în care recepția este impusă de termene obligatorii prevăzute de contracte de finanțare.

COMPANIE DE TRANSPORT INTERNAȚIONAL MĂRFURI ȘI LOGISTICĂ din Parcul Industrial Borș
ANGAJEAZĂ ECONOMIST SENIOR
CONDIȚII
Absolvent studii superioare economice
Vechime minim 5 ani in domeniu, cuprinzând toate aspectele activității financiar-contabile
Cunoșterea temeinica a legislației financiar-contabile in vigoare
Cunoștințe de operare MS Office (Word, Excel);
CV se trimite la adresa angajări@inovativlogistic.ro, pentru programare interviu

Alte știri