Se pot depune cereri pentru obţinerea unui bilet de tratament pentru 2018. Vezi ce acte sunt necesare

Se pot depune cereri pentru obţinerea unui bilet de tratament pentru anul 2018, începând de joi, 1 februarie. E anunţul Casei Judeţene de Pensii Bihor.

Cererile tip vor fi însoţite de următoarele documente justificative: copia actului de identitate, cupon de pensie din luna anterioară depunerii cererii şi după caz adeverinţă cu salariul brut de la locul de muncă pentru pensionarii care au şi calitatea de asigurați – pentru pensionari; copia actului de identitate, copia certificatului de încadrare în grad de handicap şi a programului de recuperare (în situaţia în care handicapul nu este permanent), cupon indemnizaţie handicap din luna anterioară depunerii cererii – pentru persoanele beneficiare a Legii 448/2006; copia actului de identitate, cupon pensie/indemnizaţie din luna anterioară depunerii cererii, copie Hotărâre L.189/2000 – pentru beneficiari ai Legii189/2000; copia actului de identitate, cupon pensie/indemnizaţie din luna anterioară depunerii cererii, copie Hotărâre D.L.118/1990 – pentru beneficiari ai Decretului Lege 118/1990.

Veteranii de război vor depune copia actului de identitate, cupon indemnizaţie din luna anterioară depunerii cererii şi o copie faţă-verso a legitimaţiei. Asiguraţii au nevoie de copia actului de identitate şi de adeverinţă cu salariul brut de la locul de muncă. Şomerii vor depune copia actului de identitate şi cuponul indemnizaţiei şomaj din luna anterioară depunerii cererii.

Cererile se vor depune la sediul Casei Judeţene de Pensii Bihor, ghişeul 5, de luni pana joi în intervalul orar 8:00 – 14:00 şi vineri între orele 8:00 – 13:00.

Distribuie informația
Alte știri