Selecţie parteneri pentru constituirea și gestionarea unui fond local de investiții privind sprijinirea firmelor oradene de tip start-up din IT

Municipiul Oradea anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a partenerilor pentru constituirea și gestionarea unui fond local de investiții cu scopul sprijinirii firmelor locale de tip start-up din domeniul IT.

Fondul de investiții va fi administrat de o societate comercială pe acțiuni înființată de Municipiul Oradea (prin Agenția de Dezvoltare Locală Oradea), împreună cu companii cu experiență în domeniul IT&C.
Capitalul societății va fi format din aportul în numerar al Municipiul Oradea în cuantum de 300.000 euro, la care se va adăuga aportul partenerilor privați (5.000 euro/partener).

Ulterior, prin decizii individuale, partenerii vor putea aduce capital suplimentar în funcție de proiectele ce urmează a fi finanțate prin fondul local de investiții. În limita posibilității, partenerii vor asigura direct sau prin angajații proprii monitorizarea activității start-up-urilor finanțate.

Entitățile interesate de parteneriatul propus vor transmite prin poștă sau vor depune direct la sediul Primăriei Municipiului Oradea, Piața Unirii, nr. 1 – Sala Ghișeelor, până la data de 15 aprilie 2019 inclusiv, ora 12.00, cu mențiunea: „Pentru selecția de parteneri în programul „Realizează-te în Oradea!”, o scrisoare de intenție în care să prezinte experiența proprie și modul în care doresc să se implice în proiect.

Distribuie informația și pentru prietenii tăi:
Alte știri