Semnal editorial: „Emanuil Gojdu (1802-1870). Avocat, mecena tuturor românilor”

Sub egida Muzeului Orașului Oradea a apărut, cu prilejul manifestărilor legate de Centenarul Colegiului Național „Emanuil Gojdu”, lucrarea „Emanuil Gojdu (1802-1870). Avocat, mecena tuturor românilor”, autor dr. Cristina Liana Pușcaș.

Sâmbătă, 5 octombrie 2019, cu prilejul dezvelirii statuii lui Emanuil Gojdu în Parcul 1 Decembrie, toți participanții la manifestări au primit din partea Muzeului Orașului Oradea câte un exemplar din lucrarea închinată marelui avocat, om politic și susținător al culturii românești. Lucrarea „Emanuil Gojdu (1802-1870). Avocat, mecena tuturor românilor”, autor dr. Cristina Liana Pușcaș, muzeograf la Muzeul Orașului Oradea este structurată pe șapte capitole. Cercetarea punctează câteva aspecte esențiale din viața, studiile, cariera și activitatea de mecena a lui Emanuil Gojdu, iar alte două capitole ilustrează istoricul clădirii instituției școlare de pe malul Crișului, ridicată în 1896, respectiv nașterea, în 1919, a Liceului clasic-modern „Emanuil Gojdu”, prima școală românească din Oradea. Însă valoarea documentară a lucrării este dată de capitolul privind istoricul statuii lui Emanuil Gojdu, documentare realizată de istoricul Cristina Liana Pușcaș în fondul Comitetului de Cultură și Educație Socialistă al Județului Bihor, identificat la Arhivele Naționale – Serviciul Județean Bihor.

„Primul document identificat la Arhive privind realizarea unui monument de for public închinat lui Emanuil Gojdu, în Oradea, a fost emis în data de 9 august 1978. Astfel, Consiliul Culturii Educației Socialiste (București) informa că „a fost avizată macheta statuii «Emanoil Gojdu», autor Mircea Ștefănescu”. De remarcat este faptul că sculptorul Mircea Ştefănescu s-a născut la Oradea, în data de 19 august 1929. Acesta a fost elev al Liceului „Emanuil Gojdu”, precizează dr. Cristina Liana Pușcaș. Contractul privind executarea lucrării de artă plastică a fost semnat pe data de 25 octombrie 1978, și prevede realizarea unei lucrări originale de sculptură, cu o înălțime de cca 4,2 m în material piatră. Lucrarea urma să se execute în atelierul artistului, la București.

Sculptura a fost finalizată în anul 1982, însă au urmat alți șase ani de discuții privind amplasarea statuii în Oradea. Printre variante s-a aflat Piața Victoriei, Piața Unirii de azi, acolo unde a și fost amplasată inițial. Dezvelirea statuii a avut loc pe 8 noiembrie 1988, după zece ani de la semnarea contractului de execuție. O altă variantă a fost Parcul 23 August, Parcul 1 Decembrie de azi, unde statuia a și fost relocată și dezvelită pe 5 octombrie 2019, așa cum și-au dorit foștii profesori gojdiști din anii 70 și 80 ai secolului trecut. Un articol integral privind istoricul statuii lui Gojdu a fost publicat de autoare, Cristina Liana Pușcaș, și în revista Centenară a Colegiului Național „Emanuil Gojdu”, „Țara Visurilor Noastre”.

Distribuie informația
Alte știri