Servicii Caritas Catolica din Bihor, pe durata stării de urgență

ASIGURAREA MESELOR PENTRU GRUPURI PERICLITATE

Cantinele sociale ale Asociației Caritas Catolica funcționează și în prezent și asigură în mod continuu mese calde pentru vârstnicii și nevoiași. Beneficiarii nu servesc masa împreună în săli comune, persoanelor cu mobilitate limitată hrana este transportată la domiciliu de angajații Caritas, iar celorlalți li se predau în containere de unică folosință, pe care ei îl duc acasă și servesc masa la domiciliu.

Cantina socială din Oradea în prezent asigură în timpul săptămânii  mâncare caldă pentru  45 de cazuri sociale (vârstnici solitari cu pensii mici, familii mari, oameni ai străzii, persoane cu venituri mici etc.). În afară de aceștia, sunt serviți 46 de beneficiari contra cost (serviciu tip catering) şi 73 de rezidenți ai căminelor de bătrâni. În afară de cămine, colegii noștri transportă mâncare caldă la domiciliu la 55 de persoane din municipiu.

Cantina socială din Marghita, asigură în prezent mese calde pentru 36 de cazuri sociale, din care la 20, se livrează la domiciliu. Cantina din Tășnad asigură mese pentru 37 cazuri sociale precum și pentru 20 de vârstnici care trăiesc singuri, cărora li se livrează mâncarea la domiciliu.

ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU

Centrele de Îngrijire la Domiciliu (CID) își continuă activitatea în modul obișnuit, asigurând îngrijirea a 273 de bolnavi în total. Colegii noștri vizitează și îngrijesc la domiciliu zilnic 120 de persoane în Oradea, 43 la Marghita, 21 în Salonta, 15 la Oșorhei, 22 la Săcueni,33 în Sălacea și 19 la Tășnad.

Activitatea se desfășoară la domiciliul pacienților și constă din efectuări de pansamente, injecții, perfuzii, măsurări de tensiune și a glicemiei, mobilizări, gimnastică medicală, igienizarea bolnavului, activitate menajeră, cumpărături, în funcție de indicația medicului și de starea bolnavului. Unele mijloace auxiliare de îngrijire se pot închiria pentru perioade variabile de timp: cadrane de mers, cârje, cărucioare, paturi reglabile, rolatoare. Serviciile de îngrijiri la domiciliu sunt acreditate de Ministerul Sănătății și conform contractului cu CAS Bihor pacienții externați din spitale pe baza recomandării întocmite de medicul specialist, beneficiază de servicii de îngrijiri medicale gratuite decontate de CAS.

CENTRU DE PERMANENȚĂ

Dorim să informăm populația că la sediul Asociaţiei Caritas Catolica din Oradea, în Pţa.Creangă  nr.2, funcționează un Centru de Permanență, care acordă asistenţă medicală gratuită de luni până vineri între orele 17 – 08, respectiv sâmbătă și duminică non-stop. Medicii de gardă asigură cu titlu gratuit examinări primare, consultanță în cazuri de urgență chiar și noaptea.

Servicii  modificate

CĂMINE DE BĂTRÂNI

În cele 2 cămine de bătrâni din Oradea și cele 2 din Marghita, în scop preventiv s-a  introdus carantina, din data de 27 februarie. Drept urmare, rezidenții nu pot ieși în stradă și nici nu pot primi vizitatori. Legătura cu familia/rudele se ține prin telefon și internet.

Până la retragerea carantinei, se sistează și internările, adică nu se primesc rezidenți noi în căminele Caritas. Îngrijirea rezidenților existenți, decurge în modul obișnuit, Caritas asigurându-le îngrijire medicală și sufletească, precum și 3 mese și 2 gustări pe zi.

CENTRE DE ZI PENTRU VÂRSTNICI

În interesul securității vârstnicilor, s-a suspendat activitatea căminului de zi din Tășnad, ca urmare vârstnicii înscriși în program nu se mai întrunesc la centrul Caritas ci rămân la domiciliu, însă colegii noștri livrează fiecăruia masa caldă, preiau rufele murdare, înapoiază hainele spălate, îi ajută în efectuarea cumpărăturilor și plata facturilor, după nevoie.

Având în vedere situația de urgență, colegii din Tășnad doresc să accesibilizeze acest ajutor pentru cât mai mulți vârstnici, de aceea înscrierile continuă și pe durata situației de urgență la Tășnad. Cei interesați pot cere informații la nr.0749.222.962 , sau la adresa e-mail caritas.tasnad@yahoo.com

RELAŢII CU PUBLICUL

La sediul din Oradea, intrarea se limitează la poarta laterală, dar se mențin relațiile cu publicul. Magazinele second-hand Caritas din Oradea și Marghita sunt deschise conform programului de lucru obișnuit.

Informaţii la www.caritascatolica-oradea.ro sau la nr.telefon :+40(0)359.427-777

Servicii  suspendate  temporar

INTERNATUL PENTRU ELEVI

Activitatea Internatului de elevi Sf. Ladislau s-a suspendat pe perioada suspendării cursurilor școlare.

CABINETE DE SPECIALITATE

Pe durata stării de urgență, s-a suspendat activitatea la cabinetele de medicina muncii, medicina de familie, stomatologie și ortopedie care funcționau la sediul Caritas Catolica. Îngrijirea primară și consultațiile se asigură de Centrul de permanență între orele 17 – 08 respectiv între 0-24  sâmbătă și duminică. Cabinetul de stomatologie face programări pentru perioada de după 08 aprilie, la telefon nr: 0766.353-042.

Distribuie informația
Alte știri