Serviciile publice oferite cetățenilor Municipiului Oradea se vor digitaliza și debirocratiza

Municipiul Oradea a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Acțiuni de Simplificare a Procedurilor Administrative și de Planificare Strategică pentru cetățenii din Municipiul Oradea și Zona Metropolitană”.

Proiectul urmărește debirocratizarea și digitalizarea serviciilor publice oferite cetățenilor Municipiului Oradea, precum și realizarea procesului de planificare strategică, inclusiv elaborarea listei de proiecte de investiții pentru perioada de finanțare 2021-2027.

Proiectul este în valoare de 3.674.980,85 lei, din care valoarea ajutorului financiar nerambursabil este de 3.601.481,23 lei, iar contribuția proprie a Municipiului Oradea este de 73.499,62 lei. 

Prin procesul de planificare strategică de la nivelul Municipiului Oradea și a Zonei Metropolitane Oradea este vizată întărirea legăturilor dintre planificarea politicilor publice la nivel local, elaborarea bugetului și creșterea eficienței cheltuielilor publice. În acest scop, administrația orădeană, susținută de experții cooptați din cadrul personalului Zonei Metropolitane, va utiliza instrumentele specifice de planificare strategică la nivel local, incluzând și zona funcțională urbană organizată. În urma tuturor demersurilor de planificare strategică, va rezulta o Strategie Integrată de Dezvoltare Durabilă, un Plan de Mobilitate Urbană Durabilă și un document de planificare strategică pentru energie durabilă, pentru perioada 2021-2027.

Alegerea soluțiilor cuprinse în documentele strategice se va realiza pe baza evaluării preliminare a impactului. În acest sens, Primăria Oradea în colaborare cu Zona Metropolitană Oradea va desfășura sesiuni de informare și consultare publică. Ulterior, măsurile prevăzute în documentele strategice se vor implementa prin dezvoltarea unor proiecte ce se vor realiza fie din bugetul local, fie prin atragerea unor fonduri nerambursabile.

Activitatea de realizare a acțiunilor de simplificare a procedurilor administrative pentru serviciile partajate oferite cetățenilor de către Primăria Municipiului Oradea va cuprinde dezvoltarea și implementarea componentelor informatice necesare simplificării procedurilor administrative din domeniul amenajării teritoriului și urbanismului.

Aceste servicii publice cuprind: Autorizarea executării lucrărilor de construcții; Elaborarea, avizarea și aprobarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism; Emiterea avizelor/acordurilor pentru utilități urbane – servicii tehnico-edilitare și de gospodărie comunală, și a celor pentru confirmarea asigurării cerințelor esențiale de calitate în construcții, conform Legii nr. 50/1991 si Ordinului nr. 3454/2019.

În cadrul activității descrise se va dezvolta și implementarea un sistem de managent integrat al teritoriului și al lucrărilor publice, care presupune utilizarea sistemului de comunicare a datelor geospațiale în scopul controlului și dezvoltării economico-spațiale în cadrul municipiului, în conformitate cu standardele SCAP.

Finanțarea investiției este asigurată din fonduri europene, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 – Axa prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Apelul de proiecte: CP13/2019 pentru regiunile mai puțin dezvoltate – Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate.

Durata contractului de finanțare este de 30 de luni.

Distribuie informația
Alte știri