Serviciul public de salubrizare din Oradea va fi efectuat în următorii 8 ani de asocierea RER VEST şi RER SUD

Primăria Oradea a finalizat procedura de atribuire a contractului de concesiune – delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Oradea prin concesiune prin licitație deschisă într-o singura etapă.

Astfel, în urma evaluării ofertelor şi aplicării criteriului de atribuire la ofertele depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractului de concesiune – delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Oradea prin concesiune prin licitație deschisă într-o singură etapă, privind servicii de colectare a gunoiului menajer şi servicii de înlăturare a gheții, oferta asocierii Societatea RER VEST SA și Societatea RER SUD SA a fost declarată câştigătoare, având preţul de 356.387.235,55 lei fără TVA, nivelul redevenței de 1,9% din cifra de afaceri.

Semnarea contractului de achiziţie publică între cele două părți – Primăria Oradea, respectiv asocierea RER VEST SA şi RER SUD SA, va avea loc în data de 25.08.2020.

Concesionarea serviciului public de salubrizare în Municipiul Oradea se face pentru o perioadă de 8 ani, începând cu data intrării în vigoare a  contractului de concesiune.

COMPANIE DE TRANSPORT INTERNAȚIONAL MĂRFURI ȘI LOGISTICĂ din Parcul Industrial Borș
ANGAJEAZĂ ECONOMIST SENIOR
CONDIȚII
Absolvent studii superioare economice
Vechime minim 5 ani in domeniu, cuprinzând toate aspectele activității financiar-contabile
Cunoșterea temeinica a legislației financiar-contabile in vigoare
Cunoștințe de operare MS Office (Word, Excel);
CV se trimite la adresa angajări@inovativlogistic.ro, pentru programare interviu

Alte știri