Sesiune de informare pe linia securității la incendiu pentru proiectanții și executanții lucrărilor în domeniu, la Oradea

Una dintre activitățile importante organizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Crișana” al județului Bihor în cadrul “Săptămânii Protecției Civile” a constat în Sesiunea deinformare pe linia securității la incendiu pentru proiectanții și executanții lucrărilor în domeniu, desfășurată la Primăria Oradea, în cursul zilei de 3 martie.

Începând de la ora 12.00, în Sala Mare de Ședințe a Primăriei Oradea, a avut loc prezentarea reglementărilor în vigoare privind proiectarea și execuția pe linia securității la incendiu, la eveniment fiind prezenți Prefectul Județului Bihor, Dumitru Țiplea, Inspectorul șef al ISU Bihor, general de brigadă Sorin Mihai Caba, șeful Serviciului Avizare-Autorizare din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, locotenent-colonel Sergiu Gherman și șeful Inspecției de Prevenire a ISU Bihor, colonel Alin Nemeș.

În cadrul sesiunii de pregătire, au fost prezentate specialiștilor implicați în proiectarea și execuția lucrărilor (verificatori de proiecte/experți tehnici, arhitecți, ingineri, proiectanți sisteme de securitate etc.), noile reglementări în domeniu, fiind totodată clarificate anumite aspecte privind aplicarea acestora.

Pe parcursul acestei activități au fost abordate subiecte ce au vizat aspectele de noutate privind prevederile O.M.A.I. nr. 180 din 2022 pentru aprobarea normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă, precum și ale H.G.R. 571 din 2016 privind aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, au fost supuse atenției celor aproximativ 100 de participanți, precizările elaborate de specialiștii din cadrul Serviciului Avizare-Autorizare și Reglementări, în scopul aplicării unitare a prevederilor de ordin legislativ și/sau normativ.

Distribuie informația
Alte știri