Sesiunea de evaluare și pregătire a secretarilor generali ai primăriilor din Bihor, finalizată

Instituția Prefectului – Județul Bihor a finalizat seria de întâlniri de lucru cu secretarii generali ai celor 101 unități administrativ-teritoriale (UAT) de la nivelul județului Bihor. 

Ședințele s-au desfășurat conform unui grafic prestabilit, în intervalul 07-21 martie, cu participarea reprezentanților conducerii Instituției Prefectului – Județul Bihor, a șefului Serviciului Juridic, Avizare și Contencios Administrativ precum și a consilierilor juridici ai Prefecturii.

În cadrul întâlnirilor au fost analizate principalele probleme care au creat dificultăți secretarilor în relația cu Instituția Prefectului în anul 2022, au fost prezentate modificările legislative de dată recentă și au fost efectuate propuneri de îmbunătățire a calității actului administrativ.

Întrucât majoritatea secretarilor generali au apreciat utile ședințele de lucru, se va propune un calendar cu o mai mare frecvență a întâlnirilor și în cadrul discuțiilor se va insista pe responsabilizarea reprezentanților administrației locale. Precizăm că la nivelul județului Bihor un număr de 15 uat-uri nu au secretar general titular.

Suntem conștienți că există carențe în administrațiile locale și lucrăm pe două fronturi: cel de îndrumare pentru a acoperi bagajul de cunoștințe administrative, dar și cel de verificare – în mandatul meu de prefect am măsurat progresul și îmbunătățirea performanțelor, cu accent pe zonele critice, cum ar fi transparența decizională și fondul funciar,” a declarat prefectul Dumitru Țiplea.

Distribuie informația
Alte știri