Sprijinit de Avocatul Poporului, fotograful orădean Ovidiu Pop şi-a recuperat o medalie castigata in India dar confiscata la Vama

Artistul fotograf orădean Ovidiu Pop şi-a recuperat din vamă, în urma demersurilor Avocatului Poporului, medalia conferită la un concurs din India.

Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu după ce în mass-media, în data de 20 iunie 2018, a apărut informaţia conform căreia artistul fotograf orădean Ovidiu D. Pop nu şi-a putut ridica de la Oficiul poştal 10 din Oradea medalia venită ca premiu obţinut la un concurs din India. Ofiţerul vamal i-a cerut să dovedească valoarea intrinsecă a medaliei venită prin colet poştal, susţinând că orice valoare ce depăşeşte 45 de euro trebuie taxată vamal. Artistul fotograf a susţinut că medalia are o valoare simbolică, nefiind confecţionată din vreun material preţios.

Urmare a demersurilor Avocatului Poporului, Direcţia Regională Vamală Cluj a comunicat, în 21 august 2018, următoarele:

Toate bunurile de provenienţă extracomunitară sunt supuse aplicării legislaţiei vamale în vigoare în vederea punerii în libera circulaţie a acestora. În cazul de faţă este vorba despre un colet sosit din India, trimis de către o persoană fizică unei alte persoane fizice aflate pe teritoriul vamal al Comunităţii, fapt ce obligatoriu trimite către prevederile art. 23 – 26 din Regulamentul (CE) nr. 1186/ 2009 din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale. De asemenea, menţionează şi condiţiile de scutire la plata taxelor în baza Regulamentului (CE) nr. 1186/ 2009. Astfel, pot beneficia de scutiri la plata taxelor bunurile expediate prin colete de o persoană particulară dintr-o ţară terţă unei alte persoane particulare care se află pe teritoriul vamal al României, cu respectarea următoarelor condiţii: acestea să nu fie de natură comercială, respectiv valoarea globală să nu depăşească 45 euro/ trimitere, inclusiv produse din tutun, băuturi alcoolice şi parfumuri.

Prin referatul trimis, s-a comunicat Avocatului Poporului faptul că se pot acorda scutiri de la plata drepturilor vamale în baza unor dovezi satisfăcătoare şi cu condiţia ca operaţiunile implicate să nu aibă caracter comercial. Se admit cu scutire taxe la import la următoarele:

a) decoraţii conferite de guverne ale unor ţări terţe unor persoane a căror reşedinţă obişnuită se află pe teritoriul vamal al Comunităţii;

b) cupe, medalii şi articole similare de natură simbolică care, după ce au fost conferite într-o ţară terţă unor persoane a căror reşedinţă obişnuită se află pe teritoriul vamal al Comunităţii, în semn de recunoştinţă pentru activităţi desfăşurate în domenii ca, de exemplu: artă, ştiinţă, sport sau serviciul public sau ca recunoaştere a meritelor cu ocazia unui anumit eveniment, sunt importate personal pe teritoriul vamal al Comunităţii de către persoanele respective; ” conform art. 81 al aceluiaşi act normativ.

În documentul Direcţiei Regionale Vamale Cluj s-a mai precizat faptul că reprezentantul autorităţii vamale are obligaţia prevăzută prin codul de conduită de a aduce spre informare toate laturile şi aspectele legale necesare aplicării unui regim vamal adecvat regimului vamal cerut de către titularul de regim. Ori una dintre laturi era şi aplicarea unui regim de punere în liberă circulaţie cu achitarea drepturilor vamale aferente în cazul în care bunurile prezentate în vamă au o valoare care depăşeşte plafonul de scutire de 45 euro prevăzut la art. 26 din Reg (CE) 1186/ 2009. Direcţia Regională Vamală Cluj a mai specificat faptul că i s-a adus la cunoştinţă destinatarului această posibilă stare de fapt, însă până la data de 13 august 2018 nu a adus niciun fel de document care să dovedească faptul că bunurile din colet ar fi rezultat al unei activităţi competitive internaţionale sau orice alt document cu care să dovedească provenienţa acestora. Instituţia sus-amintită a mai comunicat că la data de 14 august 2018, destinatarul coletului s-a prezentat la Oficiul poştal nr. 10 cu o declaraţie olografă, prin care a declarat pe proprie răspundere ca bunurile deţinute în colet nu depăşesc valoarea de 45 euro, conform OMF nr. 1975/ 2010 pentru aprobarea Normelor tehnice privind determinarea valorii în vamă pentru bunurile introduse în România de către persoane fizice. Drept urmare, coletul a fost eliberat.

În urma aspectelor constatate, Avocatul Poporului apreciază că, deşi iniţial au fost încălcate dispoziţiile art. 33 şi art. 52 din Constituţia României privind accesul la cultură şi dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, situaţia a fost remediată şi coletul a fost eliberat destinatarului.

sf: https://www.facebook.com/ovi.d.pop

Distribuie informația și pentru prietenii tăi:

COMPANIE DE TRANSPORT INTERNAȚIONAL MĂRFURI ȘI LOGISTICĂ din Parcul Industrial Borș
ANGAJEAZĂ ECONOMIST SENIOR
CONDIȚII
Absolvent studii superioare economice
Vechime minim 5 ani in domeniu, cuprinzând toate aspectele activității financiar-contabile
Cunoșterea temeinica a legislației financiar-contabile in vigoare
Cunoștințe de operare MS Office (Word, Excel);
CV se trimite la adresa angajări@inovativlogistic.ro, pentru programare interviu

Alte știri