Stabilirea prețurilor medii la produse agricole vegetale și la masa verde, proiecte în transparență decizională la CJ Bihor

Două proiecte de hotărâri ale Consiliului Județean Bihor au intrat vineri în procedura de transparență decizională. Este vorba despre „Proiectul de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la unele produse agricole vegetale pentru anul fiscal 2023” și „Proiectul de hotărâre privind stabilirea prețului mediu pe tonă de masă verde obținută de pe pajiște pentru anul fiscal 2023”.

Documentaţia poate fi consultată pe pagina de internet a Consiliului Județean Bihor, la secțiunea Transparență Decizională, sau la sediul instituţiei din Oradea, str. Parcul Traian, nr. 5. Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

Propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 14 noiembrie. Acestea pot fi transmise în format electronic pe adresa de e-mail: registratura@cjbihor.ro, prin poştă, pe adresa Consiliul Județean Bihor sau la sediul instituţiei, la Registratură, la adresa: Municipiul Oradea, str. Parcul Traian nr. 5, între orele 8.00-16.00.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind Proiectul de hotărâre privind stabilirea prețului mediu/tonă de masă verde obținută de pe pajiște pentru anul fiscal 2023”.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită până la data de 30 noiembrie.

Distribuie informația
Alte știri