Stadiul lucrărilor de reabilitare a Pieței Ferdinand și de pietonalizare a străzii Aurel Lazăr

În zona centrală a orașului Oradea sunt în desfășurare două proiecte importante: reabilitarea Pieței Ferdinand și pietonalizarea străzii Aurel Lazăr. Ambele vizează îmbunătățirea condițiilor de infrastructură publică urbană și a mobilității populației prin creşterea suprafeţelor pietonale, diminuarea gradului de utilizare a autoturismelor şi reducerea poluării în zona centrală a orașului Oradea.

Stadiul lucrărilor de reabilitare și refacere a scuarurilor în Piața Ferdinand

Contractul de proiectare și execuție al lucrării de  reabilitare și refacere a scuarurilor în Piața Ferdinand a fost atribuit prin licitație deschisă asocierii formată din  S.C GAVELLA COM S.R.L, PORFIDO ED ARTE CONSORZIO STABILE și S.C KAL TRANS S.R.L.

Prețul contractului actualizat conform OUG nr. 114 este de 18.496.047,98 lei + TVA.

Termenul contractual de execuție a lucrărilor este de 18 luni de la emiterea ordinului de începere a acestora, respectiv de la data de 7.05.2019, când au început lucrările.

Procentul estimat de realizare a lucrărilor la această dată, respectiv luna aprilie 2020 este aproximativ 40%.

Stadiul lucrărilor de amenajare a străzii Aurel Lazăr

Lucrările de amenajarea și pavare a străzii Aurel Lazăr în vederea transformării acesteia în zonă pietonală sunt în curs de desfășurare. Strada va deveni în cea mai mare parte pietonală, traficul auto urmând să fie permis doar pentru riverani și pentru mașinile de intervenție.

Procentul estimat de realizare a lucrărilor la această dată, respectiv luna aprilie 2020 este aproximativ 20%.

Prețul contractului actualizat conform OUG nr. 114 este de 8.803.283,41lei + TVA.

Termenul contractual de execuție a lucrărilor este de 12 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor, respectiv de la data de 24.07.2019.

Lucrările de reabilitarea a străzii Aurel Lazar au ca obiectiv prioritar reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă și se referă la următoarele aspecte: modificarea caracterului străzii din rutier în pietonal și păstrarea celei dintâi doar pentru riverani, implicit renunțarea la parcările de pe parcursul străzii; alocarea de spaţiu pentru pista de biciclete; includerea spațiilor verzi, inexistente în momentul de față, în amenajarea străzii; rezolvarea iluminatului public optim și adecvat zonei; revizuirea rețelelor existente din zonă (alimentare cu apa, canalizare menajera, canalizare pluvială și termoficare) din două raţiuni, una fiind starea acestora și a doua obligativitatea de a se executa modernizarea rețelelor edilitare înainte de refacerea infrastructurii și îmbrăcăminții acesteia, obiectiv principal al investitiei.

Suprafata desfăşurată amenajată este de 3.555 mp.

Alte știri