Stadiul lucrărilor de reabilitare a zidurilor Cetății Oradea. Comunicat

Sunt în curs de execuție lucrările de reabilitare, restaurare și refuncționalizare a zidurilor Cetății Oradea, aproximativ 33% din lucrări fiind efectuate. Lucrările se realizează în cadrul proiectului „Reabilitarea, restaurarea și refuncționalizarea zidurilor Cetății Oradea în vederea introducerii în circuitul turistic Cetatea Oradea – Centru multicultural și multiconfesional european- Etapa III. Consolidarea și restaurarea zidurilor Bastioanelor Ciunt și Bethlen respectiv a curtinei nordice și vestice ”.

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiție 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, apelul de proiecte POR/2018/5/5.1/7 regiuni/proiecte nefinalizate.

Pentru execuția lucrărilor cuprinse în acest proiect, s-a încheiat contractul de lucrări nr. 276736/11.07.2018. cu ASOCIEREA SC DRUM ASFLAT SRL & SC TRAMECO SA & SC LEMACONS SRL. Valoarea contractului de execuție a fost actualizată în baza OUG 114/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 227/2005 privind Codul Fiscal și este de 9.627.871,69 lei fără TVA. Termenul pentru execuția lucrărilor este de 30 de luni.

În perioada martie – septembrie 2019 au fost executate lucrări la: Curtina nordică (cea dintre Bastionul Ciunt și Bastionul Aurit), Bastionul Ciunt, Curtina Vestică ( cea dintre Bastionul Ciunt și Bastionul Bethlen) și la Bastionul Bethlen. Până la această dată au fost decontate lucrări în proporție de 25,80% .

Distribuie informația
Alte știri