Statistică îngijorătoare. Pompierii bihoreni au anunțat câte incendii se produc in lunile de toamnă-iarnă

Vulnerabilitatea în faţa riscului de incendiu în perioadele caracterizate printemperaturi scăzute este determinată în cea mai mare măsură, de suprasolicitarea sauexploatarea cu defecțiuni ori improvizații a instalaţiilor şi aparatelor electrice, precumşi de exploatarea sistemelor de încălzire locală cu defecţiuni, fără asigurareasupravegherii sau având coşuri de fum deteriorate, necurăţate de funingine orineprotejate termic faţă de materialele combustibile din structura construcţiilor.

În perioada octombrie-decembrie 2018, în zona de competenţă a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana” al judeţului Bihor s-au produs 261 de incendii, din care 105 incendii soldate cu pagube și 156 de incendii în urmacărora nu s-au înregistrat daune materiale. Din cele 105 incendii soldate cu pagube, 51% s-au produs în mediul rural, iar49% în mediul urban.În ceea ce privește distribuția incendiilor pe tipuri de proprietate, 85 de incendiiau fost înregistrate la proprietăți individuale (locuințe, anexe, bunuri, mijloace detransport), 14 incendii pe domeniul privat român (societăți, asociații, fundații, culte)și 6 incendii pe domeniul public (al statului, județului, localității).

Categoriile de împrejurări determinante cel mai frecvent înregistrate au fostinstalaţiile electrice defecte/improvizate/lăsate sub tensiune nesupravegheate – 41,coşurile de fum defecte sau necurăţate – 41, respectiv mijloace de încălziredefecte/nesupravegheate – 14.

În anul 2019, începând din luna octombrie până în data de 26 noiembriea.c., în județul Bihor s-au produs 192 de incendii, din care 101 incendii soldatecu daune și 91 incendii în urma cărora nu s-au înregistrat pagube materiale.Din cele 101 incendii, 63 s-au produs în mediul rural și 38 în mediul urban. În perioada menționată, cele mai frecvente cauze de incendiu au fost instalaţiileelectrice defecte/improvizate/lăsate sub tensiune nesupravegheate – 37,focul deschis – 27,coşurile de fum defecte sau necurăţate – 14 și mijloace de încălziredefecte/nesupravegheate – 9

Distribuie informația și pentru prietenii tăi:
Alte știri