Statul acordă tichete sociale de 50 lei/copil dus la grădiniță

Potrivit Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar, stimulentele educaţionale sub formă de tichete sociale (50 lei/copil), se acordă copiilor din familii defavorizate în condiţiile în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele criterii:

a) copilul este înscris într-o unitate de învăţământ preşcolar, conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

b) venitul lunar pe membru de familie este de până la de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură (284 lei), prevăzut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

c) frecvenţa regulată la grădiniţă a copiilor (cu excepţia absenţelor motivate).

Cei care îndeplinesc condiţiile de acordare, se adresează Administraţiei Sociale Comunitare Oradea cu următoarele documente:

– cerere-declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea stimulentului educaţional;

– acte doveditoare privind componenţa familiei: livret de familie, certificate de naştere, certificate de căsătorie, acte de identitate părinţi etc.;

– acte doveditoare privind veniturile familiei: documente eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorităţi competente, mandate poştale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziţii de stabilire a drepturilor pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară solicitării stimulentului educaţional;

– acte doveditoare privind înscrierea/frecventarea activităţilor organizate de grădiniţă.

Distribuie informația
Alte știri