Taxele și tarifele locale pentru anul 2023, în transparență decizională

Astăzi, 5 octombrie, a fost postat în transparență decizională proiectul de hotărâre privind aprobarea taxelor și tarifelor locale pentru anul fiscal 2023. Acestea constituie venituri la bugetul local al județului și la bugetul instituțiilor subordonate.

Pentru funcționarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor fizice și juridice, consiliile județene aprobă taxe speciale, cuantumul taxelor speciale stabilindu-se anual. Potrivit legii, orice impozit sau taxă se indexează anual, ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Detalii privind taxele și tarifele pentru anul 2023 pot fi consultate pe website-ul instituției, www.cjbihor.ro, la secțiunea Informații Publice/ Transparență/ Transparență Decizională.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 15. 10. 2022 ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: registratura@cjbihor.ro , prin poştă, pe adresa Consiliul Județean Bihor sau la sediul instituţiei, la Registratură, la adresa Municipiul Oradea, str. Parcul Traian nr. 5, între orele 8-16.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind Proiectul de hotărâre privind aprobarea taxelor și tarifelor locale pentru anul fiscal 2023, care constituie venituri la bugetul local al județului și la bugetul instituțiilor subordinate”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la acest link.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0259410181, e-mail: registratura@cjbihor.ro , persoană de contact: Câmpan Daniela..

Distribuie informația
Alte știri