Termenul de plata a impozitelor si taxelor se prelungeste pana la 1 aprilie

Având în vedere că data scadentă pentru plata taxelor și impozitelor aferente semestrului I, dar și pentru a beneficia de bonificație pentru plata integrală a impozitelor pe anul 2019 este 31 martie, zi care cade într-o zi nelucrătoare, conform Codului Fiscal, termenul de plată se prelungește până la prima zi lucrătoare, respectiv până la data de 1 aprilie 2019 (inclusiv).

După această dată, respectiv după data de 1 aprilie, se percep majorări de întârziere. Nivelul acestora este de 1% din cuantumul impozitelor neachitate în termen, calculat pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului scadent şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. Tot după data de 1 aprilie, cei care vor plăti impozitul integral nu vor mai beneficia de bonificații.

Totodată, și termenul pentru depunerea declarațiilor de impunere și a rapoartelor de evaluare se prelungește până la data de 1 aprilie 2019. De menționat că, declarațiile de impunere și rapoartele de evaluare depuse după data de 1 aprilie 2019 vor produce efecte începând cu data de 1 ianuarie 2020. Programul de lucru în Piramida de la parterul Primăriei Oradea pentru luni, 1 aprilie este între orele 7:30 – 18:00.

Pentru a nu aglomera zona ghișeelor din Piramidă, Primăria Oradea reamintește cetățenilor că au la dispoziție pentru plata taxelor și impozitelor mijloacele de plată online, beneficiind astfel de o bonificație de 3% în plus față de plata la ghișee, dar și de posibilitatea de a petrece o zi de distracție la Aquapark Nymphaea, în urma tragerilor la sorți care au loc săptămânal până la data de 31 martie 2019.

Distribuie informația
Alte știri