TITULARIZARE 2023: 7 candidați din Bihor au obținut nota 10. Ce rezultate s-au obținut în județ și cum se pot face contestații

Foto: edu.ro

La proba scrisă din data de 12 iulie 2023, din cadrul concursului de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar (titularizare), au participat în județul Bihor 1076 de candidați, din 1306 înscriși. S-au retras 73 de candidați, iar 157 nu au participat.

În centrele de evaluare au fost transmise 1076 de lucrări, fiind notate 1073 de lucrări. Din cauza abaterilor de la prevederile metodologiei de concurs, 3 lucrări au fost anulate în centrele de evaluare.

Concursul la nivelul județului Bihor s-a desfășurat în data de 12 iulie 2023 în patru centre:

  • Colegiul Național „Mihai Eminescu” Oradea pentru învățământul special, arte și învățătoare în limba română;
  • Școala Gimnazială „Dacia” Oradea pentru eligie și educatoare în limba română;
  • Colegiul Național „Emanuil Gojdu” Oradea pentru învățătoare și educatoare în limbile minorităților naționale, limbi materne respectiv moderne, istorie, geografie, științe socio-umane, limba și literatura română;
  • Colegiul Tehnic „Traian Vuia” Oradea pentru disciplinele tehnice, științe și educație fizică și sport;

Azi, 18 07 2023, s-au afișat primele rezultate, înainte de contestații.

În județul Bihor 929  de candidați, respectiv 86,58% au obținut note peste 5.

Pe tranșe de note, situația are următoarea configurație: un număr de 7 candidați au obținut nota 10 (3 Educatoare – Lb. română, 1 Educație fizică și sport, 1 Arte vizuale, 1 Educație muzicală specializată, 1 Psihopedagogie specială), un număr de 583 candidați au obținut note între 7 și 9,99 (54,33 %), 339 candidaţi  au obținut note între 5 şi 6,99 (31,60%), 144 candidaţi au obţinut note sub 5 (13,42%).

Contestațiile pot fi depuse astăzi la sediile inspectoratelor școlare județene sau prin mijloace electronice (la adresele comunicate public de fiecare inspectorat școlar) până la ora 21:00, respectiv în data de 19 iulie, până la ora 12:00.

Rezultatele finale vor fi comunicate miercuri, 26 iulie.

După derularea etapelor de mobilitate, pentru concurs au fost publicate 105 de posturi didactice/catedre vacante în vederea angajării pe perioadă nedeterminată (94 în mediul urban iar 11 în rural). De asemenea, au fost publicate 1345 posturi didactice/catedre/fracțiuni de catedră în vederea angajării pe perioadă determinată (660 urban, 685 rural), 339 fiind complete. După finalizarea concursului, vor avea loc ședințe de repartizare conform calendarului mobilității.

Pentru a obţine statutul de titular (angajare pe perioadă nedeterminată), candidații trebuie să obţină minimum nota 7 (şapte) la proba scrisă. Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 (cinci) la proba scrisă.

Repartizarea candidaţilor pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, va fi realizată în ședințele publice de repartizare organizate de inspectoratele şcolare în zilele de 27 și 28 iulie.

Toate informațiile referitoare la mobilitatea personalului didactic poate fi găsită pe site-ul www.isjbihor.ro  la secțiunea Resurse.

Distribuie informația
Alte știri