TOGETHER, un proiect de succes pentru comuna Cetariu

Bonisz Alexandru, primarul comunei Cetariu, a prezentat miercuri, 29 aprilie, realizările obținute în urma implementării proiectului ROHU – 265.

Proiectul “Sărbătorim împreună tradițiile locale”, acronim TOGETHER, cod eMS ROHU – 265, a fost implementat în cadrul Programului INTERREG V-A ROMÂNIA – UNGARIA, Axa prioritară 6.

Beneficiarul principal este Comuna Cetariu iar partener localitatea Kaba, din Ungaria. Perioada de implementare a proiectului este cuprinsă în intervalul 01.11.2018 – 30.04.2020, iar bugetul total este de 70.400,00 Euro – din care alocarea FEDR este de 59.840,00 Euro și cofinanțarea de 10.560,00 Euro.

Principalele activități s-au concentrat pe organizarea de evenimente specifice în vederea creșterii nivelului de cooperare transfrontalieră dintre cetățenii ambelor comunități, Kaba și Cetariu. Grupuri folclorice, dansatori, artiști din Ungaria au participat la evenimentele din România și artiști de la noi au participat la manifestari peste graniță, promovând astfel tradițiile celor două țări.

Primăria Comunei Cetariu a organizat două evenimente pe parcursul anului 2019 – primul, în luna august, dedicat competițiilor artistice și sportive între echipe de tineri din ambele localități partenere și al doilea în septembrie, respectiv Festivalul Strugurilor, eveniment de lungă tradiție în comunitate, inclus în seria evenimentelor din proiectul ROHU 265.

Orașul KABA a organizat în 2019 două manifestari: Sărbătoarea Pâinii Noi în luna august și Sărbătoarea de Advent în luna decembrie, iar în martie 2020 a organizat Carnavalul de primăvară.

Ambii parteneri au achiziționat echipamente care vor fi folosite și pe termen lung și pentru evenimentele care se vor organiza în parteneriat. Comuna Cetariu a avut alocat un buget de 26.100 euro pentru achiziționarea unei scene mobile, a unui set de mese și banci de lemn pentru evenimente și a unui sistem complex de sonorizare iar orașul Kaba a achiziționat un sistem de iluminare a zonei centrale din comunitate.

Echipa de implementare de la nivelul Comunei Cetariu a contribuit la implementarea acestui proiect în regim de voluntariat, angajații nefiind retribuiți din bugetul acestui proiect.

Distribuie informația
Alte știri