Tu știi ce nu poți trimite prin poștă? ANCOM reamintește condiţiile legale pentru depunerea trimiterilor poştale

foto: ancom.ro
  1. Condiţii generale

Condiţiile de acceptare a trimiterilor poştale sunt stabilite de fiecare furnizor de servicii în parte.

Totuşi, ca regulă generală nu pot fi acceptate:

  • trimiterile poştale constând în bunuri al căror transport este interzis prin lege;
  • trimiterile poştale al căror ambalaj prezintă inscripții care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri;
  • trimiterile poştale constând în bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate;
  • trimiterile poştale care prezintă etichete sau inscripții vechi neîndepărtate.

Trimiterile poştale rămân proprietatea expeditorului până când sunt livrate destinatarului.

  1. Condiţii speciale

Există şi trimiteri poştale care sunt admise dacă, pe lângă condițiile generale, sunt îndeplinite şi condițiile speciale prevăzute pentru transportul acestor mărfuri.

Astfel,  bunurile pentru care sunt stabilite condiții speciale de transport, prin dispoziții legale administrative, economice, sanitare, veterinare, fitosanitare şi altele similare sunt admise doar în condițiile prevăzute prin aceste dispoziții.

De asemenea, bunurile al căror transport, încărcare, descărcare sau transbordare prezintă greutăți privind manipularea față de mijloacele sau instalațiile furnizorului de servicii poştale sunt admise doar în condițiile tehnice şi de exploatare convenite de furnizor cu expeditorul, pentru fiecare caz.

Atenție! Pentru produse alimentare există reguli speciale de transport/depozitare, stabilite, de exemplu, de norme din domeniul sanitar-veterinar, sau, în funcție de natura bunurilor, chiar interdicția de a fi transportate. De regulă, furnizorii nu acceptă livrarea unui colet care conține produse perisabile, iar în cazul expedierii unui produs neacceptat la transport, nu își asumă răspunderea în cazul unei eventuale deteriorări/distrugeri.

  1. Condiţii de ambalare şi etichetare

Atunci când natura bunului care face obiectul unei trimiteri poştale cere ca acesta să fie ambalat, furnizorul de servicii poştale trebuie să protejeze această trimitere poştală conform standardelor şi normelor tehnice în vigoare. Pe toată durata operațiunilor de colectare, sortare, transport şi livrare, furnizorul de servicii poştale răspunde pentru pierderea totală sau parțială a bunului expediat, precum şi pentru pagubele pricinuite persoanelor, mediului, instalațiilor utilizate sau celorlalte bunuri.

Furnizorul de servicii poştale este obligat să accepte bunul ambalat de către expeditor atunci când ambalajul folosit corespunde standardelor şi normelor tehnice în vigoare. În această situaţie, responsabilitatea pierderii totale sau parţiale, deteriorării, pagubelor pricinuite persoanelor, mediului, instalaţiilor utilizate ori celorlalte bunuri, provocate de vicii ascunse prin ambalare, revine expeditorului.

Dacă pentru anumite trimiteri poştale sunt necesare măsuri speciale de manipulare şi depozitare, în funcţie de natura lor, furnizorul de servicii poştale trebuie să aplice etichete sugestive care să indice modul de manipulare şi depozitare. Furnizorul de servicii poştale poate pune la dispoziție expeditorului etichete tipizate. Furnizorul de servicii poştale este obligat să recunoască şi să folosească inscripționările şi etichetele aplicate de expeditor, atunci când acestea corespund standardelor şi normelor tehnice în vigoare.

Distribuie informația
Alte știri