Turiștii care vizitează Peștera Urșilor, Polovragi și Peștera Muierii nu se expun niciunui risc. Anuntul vine de la specialisti

Întreg con?inutul site-ului, incluzând fotografiile, textele ?i elementele de grafic?, dar nelimitându-se la acestea, apar?in Toprural.ro, respectiv administratorilor site-ului. Toate fotografiile articolelor, daca nu este men?ionat altfel, în mod expres în cadrul articolului, apar?in Toprural.ro, respectiv site-ului partener www.ione.ro Utilizarea con?inutului site-ului este permis? numai în scop personal si necomercial, cu obligativitatea men?ion?rii sursei, la loc vizibil ?i in form? lizibil?, ?i a în?tiin??rii Toprural.ro respectiv a administratorilor site-ului în legatur? cu maniera în care sunt folosite elementele de con?inut. Sursa va fi trecut? în forma ?Sursa: www.toprural.ro?. Orice folosire a con?inutului site-ului in alte scopuri decât cele men?ionate mai sus se consider? violare a dreptului de autor ?i poate fi sanc?ionat? conform legisla?iei în vigoare, prin ac?ionare în instan?? de c?tre Toprural.ro.

O echipă de cercetători de Facultatea de Știința și Ingineria Mediului e efectuat un studiu privind poluarea cu radon în România și a proiectului CAVEMONITOR, în cadrul căruia au fost monitorizate cinci peșteri.

Rezultatele măsurătorilor sunt în curs de prelucrare, iar concluziile finale privind vulnerabilitatea peșterilor vor fi făcute publice în cursul acestui an.

“În ce privește rezultatele măsurătorilor de radon, dorim să clarificăm faptul că în toate peșterile la care s-a făcut referire în presă (Urșilor, Muierilor, Polovragi), concentrațiile măsurate nu sunt de natură să reprezinte un pericol pentru sănătatea turiștilor, având în vedere timpul scurt pe care aceștia îl petrec în subteran. Precizăm că doar expunerea sistematică la concentrații ridicate de radon reprezintă un pericol pentru sănătate. În acest sens, obiectul cercetărilor este de a stabili în ce măsură radonul prezintă un pericol ocupațional pentru persoanele care petrec mult timp în peșterile respective, în principal, ghizii sau cercetătorii’, se spune în comunicat.

Alte știri