Un nou bloc cu locuințe și spații comerciale va fi construit în zona centrală din Oradea

Comisia municipală de urbanism și amenajare a teritoriului (CMUAT), coordonată de viceprimarul Marcel Dragoș, a analizat în cadrul ședinței de săptămâna trecută 44 de proiecte. Dintre acestea, 22 au fost studiate în comisia de urbanism, în timp ce 22 au fost aduse în atenția comisiei operative.

Printre proiectele dezbătute se numără construirea unui imobil de locuințe colective cu spații comerciale la parter, pe str. Cuza Vodă. S.C Flavoia Invest S.R.L a prezentat, pe baza studiului istoric realizat anterior, Planul Urbanistic de Detaliu pentru demolare construcții existente și construirea de locuințe colective pe str. Cuza Vodă nr. 66-68.

Imobilul va avea regim de înălțime demisol +parter +etaj + etaj retras. Suprafața construită la sol a imobilului va fi de aprox. 850 mp.

Proiectul prevede construirea a 29 de apartamente, cu două spații comerciale la parter spre str. Cuza Vodă și a 31 de locuri de parcarea amenajate la subsol.

„Terenul pe care se va realiza investiția are o suprafață de 1480 mp și este situat în zona construită protejată, în zona funcțională M 2, caracterizată prin includerea de funcțiuni mixte, având o componentă de locuire importantă”, a precizat arhitectul-șef al orașului, Radu Fortiș.

Accesul auto și pietonal se face din strada Cuza Vodă. Va urma faza de consultare a populației, demersurile pentru obținerea avizului Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice și supunerea spre aprobare în Consiliul Local.

Distribuie informația
Alte știri