Un nou parteneriat in beneficiul tinerilor din DIGNITAS

În cadrul protocolului de colaborare încheiat între Direcția de Asistență Socială Oradea și Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Bihor, tinerii din Centrul Social Dignitas au participat la o primă activitate, dintr-un lung șir care vor urma, care le-a surescitat curiozitatea. Întâlnirea, susținută de către d-na Ilinca Șandor, reprezentantul Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Bihor și d-na Ioana Câmpan, psiholog al Centrului Dignitas s-a desfăşurat într-un cadru dinamic şi interactiv, tinerii manifestând un real interes pentru subiectele dezbătute.

Activitatea și-a propus să scoată în evidență riscurile la care ne supunem cu toții atunci când nu luăm în considerare o serie de aspecte în luarea unei decizii privind anumite situații de viață.

În cadrul întâlnirii au fost abordate mai multe teme de interes pentru tinerii de aici, printre care: pericolul consumului de droguri, categoriile de droguri noi apărute şi efectele pe care acestea le au asupra psihicului şi implicit al comportamentului consumatorului.

Totodată, în virtutea bunei colaborări interinstituționale, d-na Ioana Indrieş – comisar şef în cadrul Compartimentului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii a primit invitația noastră pentru a le vorbi tinerilor despre regulile de bună conviețuire în societate, precum și metode de identificare și tragere la răspundere a celor care, prin conduita lor, încalcă prevederile legale.

”Suntem alături de acești tineri, experienţa trăită de ei în mediul instituţional punându-și amprenta asupra traiectoriei de viaţă și încercăm prin serviciile acordate în centru să îi sprijinim să-și găsească propriul drum în viață, să devină persoane independente, încurajându-i să ia cele mai bune decizii”, a declarat directorul Direcției de Asistență Socială Oradea, d-na Anca Grama.

Centrul Social Dignitas este o unitate de asistenţă socială destinată tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani, care au părăsit sistemul de protecţie a copilului, nu au locuinţă şi nu dispun de mijloacele financiare necesare închirierii sau cumpărării unei locuinţe. Tinerii proveniți din centrele de plasament, care au împlinit vârsta de 18 ani, pot să se alăture colectivului Centrului Dignitas unde, pe lângă serviciile de cazare vor beneficia de întreg sprijinul personalului pentru a-și alege drumul în viață și pentru a avea o viață independentă.

Aici, Direcţia de Asistenţă Socială Oradea, oferă prin personalul specializat servicii sociale beneficiarilor centrului, în mod gratuit : programe de integrare socială, profesională şi consiliere de diferite tipuri, urmărind pregătirea tinerilor pentru o viaţă independentă, acumularea deprinderilor şi elementelor necesare autogospodăriri, autoîntreţinerii, împlinirea nevoilor sociale urgente şi permanente, suport în găsirea şi menţinerea unui loc de muncă, stimulare pentru a-şi continua studiile, clarificarea situaţiei juridice (acte de identitate, studii) şi medicale (prin medicul de familie).

Distribuie informația
Alte știri