Universitatea din Oradea digitalizează programele de studii și introduce cursuri de securitate cibernetică

Universitatea din Oradea a început procesul de actualizare a programele de studii pentru dezvoltarea competențelor digitale în vederea dobândirii de către studenți a unor competențe specifice profesiilor emergente și a consolidării competențelor antreprenoriale în sectorul digital.

În cadrul proiectului „Implementarea de tehnologii digitale în Universitatea din Oradea (DigitalUO)”, proiect finanțat prin PNRR, universitatea desfășoară un amplu proces de actualizare a programelor de studii pe toate nivelurile de pregătire academică: licență, masterat, studii postuniversitare și doctorat. Actualizarea programelor de studii vizează dezvoltarea competențelor digitale, în vederea dobândirii de către studenți a unor competențe specifice profesiilor emergente și a consolidării competențelor antreprenoriale în sectorul digital. Concrtet, pe de o parte, vor fi introduse cursuri noi și anume: „Cybersecurity for everyone”, nivelurile unu și doi. De asemenea va fi realizată actualizarea conținuturilor existente cu teme referitoare la: Cloud Computing, Inteligența artificială, Informatică aplicată, Baze de date, Managementul securității informației, Securitatea sistemelor și a aplicațiilor, Internet of Things, Securitatea datelor, Sisteme perceptuale, Sisteme informatice și suport decizional, Marketing online.

Urmează a fi actualizate mai multe programe de studiu. Programe de studiu de licență: Calculatoare, Tehnologia Informației, Electronică Aplicată, Rețele și Software de Telecomunicații, Automatică și Informatică Aplicată, Informatică, Mecatronică, Robotică, Contabilitate și informatică de gestiune. Programe de studiu master: Advanced Mechatronics Systems, Management în Tehnologia Informației, Tehnologii Audio Video și Telecomunicații, Sisteme Automate Avansate, Sisteme Avansate în Ingineria Electrică. Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă: Dezvoltator elearning în învățământ. Programele din domeniile de doctorat: Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale, Inginerie Industrială, Inginerie și Management, Inginerie Electrică, Matematică. De asemenea, conform Strategiei de digitalizare a Universității din Oradea, în cadrul tuturor programelor de studii se va urmări: „PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE” https://mfe.gov.ro/pnrr/ https://www.facebook.com/PNRROficial/ – dezvoltarea unor cursuri specializate de dezvoltare a unor soluții digitale chiar dacă nu au competențe de programare (RPA, platforme low-code), manuale, părți de cod, funcții, module etc. astfel se va asigura dezvoltarea competențelor și pregătirea practică a studenților; – găzduirea soluțiilor/produselor digitale realizate de către studenți/cercetători/cadre didactice în centru de date și crearea unui knowledge base care să asigure dezvoltarea de noi soluții de către studenți; – sprijinirea creatorilor în a transforma soluțiile digitale în start-up-uri funcționale; – găzduire soluțiilor digitale realizate de startup-uri; – crearea de conținut digital, utilizarea mijloacelor de comunicare moderne folosind rețelele de socializare, crearea de conținut interactiv; – competențe privind realizarea materialelor digitale și rezultatele aplicării lor; – competențe privind comunicarea la distanță și participarea interactivă, inclusiv prin utilizarea metodei feedback-ului în formare; – competențe privind utilizarea resurselor online de promovare a materialelor didactice multimedia interactive, utilizarea uneltelor de automatizare de preluare a conținutului digital și publicarea pe platforme de socializare și de optimizare a promovării prin intermediul motoarelor de căutare și a învățării prin utilizarea tehnologiilor digitale; – utilizarea semnăturii electronice și/sau digitale etc.

Distribuie informația
Alte știri