Universitatea din Oradea suspendă cursurile până în 31 martie

Universitatea din Oradea a hotărât miercuri, suspendarea activității didactice cu studenții în perioada 12-31 martie, în scopul prevenției infecțiilor cu coronavirus.

,,Activitățile didactice care nu pot fi desfășurate on-line vor fi reprogramate și recuperate după un grafic stabilit de fiecare facultate în parte și care va fi comunicat rectoratului”, este precizat în hotărârea din 11 martie a Consiliului de Administrație.

Totodată, activitățile practice se vor reprograma în regim intensiv după data de 31 martie 2020, în funcție de posibilitățile facultăților. Măsurile acestea nu se impun în cazul activităților administrative, de cercetare, nici în cazul celor derulate în cadrul proiectelor sau granturilor (altele decât cele derulate față în față) și studiul individual.

Relația studenților cu secretariatele se va desfășura telefonic și prin e-mail, iar contractele de mobilități Erasmus + cu studenții și cadrele didactice și personalul didactic auxiliar se suspendă pe perioada 12 – 31 martie 2020, urmând ca acestea să fie reprogramate.

Rectorul interimar al Universității Oradea, conf. univ. dr. Gabriel Bendea, a precizat că perioada se va prelungi în cazul în care situația o va cere.

Alte știri