Vaccinarea antigripală în sezonul 2023/2024 în județul Bihor/ Comunicat DSP

Foto: pixabay

ncepând cu data de 02.10.2023 nu există și nu va exista vaccin gripal 2023 în stoc național, beneficiarii de vaccinare antigripală pot obține vaccinul pe bază de prescripție medicală, fără ca DSP Bihor să mai distribuie dozele de vaccin către medici vaccinatori. 

În conformitate cu Ordinul comun MS / CNAS nr. 3278/804 din 2023 și precizărilor CNSCBT București, beneficiarii de vaccin gripal compensat trebuie să se adreseze la medicii prescriptori, reprezentați de medicii de familie și medici de toate specialitățile aflați în contract cu o casă de asigurări de sănătate, pentru eliberarea unei rețete compensate (100% sau 50%) dacă sunt incluși în următoarele categorii: 

I. Compensare 100%: 

1.copii cu vârsta  ≥  6 luni și < 19 ani ; 

2. gravide; 

3. persoane cu vârsta  ≥ 19 ani și < 65 de ani aflate în una dintre următoarele situații: 

3.1. boli cardio-vasculare cronice; 

3.2. boli respiratorii cronice; 

3.3. boli renale cronice; 

3.4. boli hepatice cronice; 

3.5. boli neurologice cronice; 

3.6. boli metabolice; 

3.7. boli oncologice; 

3.8. boli autoimune; 

3.9. malformații congenitale; 

3.10.  obezitate; 

3.11. asplenie; 

3.12. persoane cu infecție HIV/SIDA; 

3.13. Terapie imunosupresoare, 

3.14. transplant  imunosupresia congenitală  

4.persoane cu vârsta peste 65 de ani; 

5.personal medico – sanitar și auxiliar 

II. Compensare 50%: 

1.persoane cu vârsta  ≥ 45 ani și < 65 de ani, fără boli cronice. 

Precizăm că, persoanele care nu sunt incluse în categorile de compensare (100% sau 50%) din lista de mai sus pot să se vaccineze după achiziția vaccinului cu plata integrală a acestuia. 

Eliberarea rețetei de vaccin gripal poate fi efectuată de orice farmacie în contract cu casa de asigurări de sănătate care are în stoc vaccinul gripal 2023/2024. După ridicarea vaccinului, beneficiarul poate să se adreseze fie la un medic vaccinator fie la o farmacie care desfășoară activități de vaccinare în vederea vaccinării. 

Medici vaccinatori sunt reprezentați de: 

1. toți medicii de familie din județul Bihor, medici epidemiologi, de boli infecțioase, pediatri; 

2. medicii din orice altă specialitate care au un atestat de vaccinologie. 

Toți medicii vaccinatori trebuie să fie în contract pentru furnizarea de servicii de vaccinare cu direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București, să dețină cont în RENV (Registrul Electronic Național de Vaccinare) și să aibă obligația înregistrării administrării vaccinului și raportării RAPI (reacții adverse post-vaccinale indezirabile). 

Farmaciile care desfășoară vaccinare antigripală sunt prezentate în tabelul următor: 

Nume Farmacie Adresa 
Dr Max  Oradea, str Ștefan Octavian Iosif nr 7 – Decebal Retail Parc  
Dr Max Oradea, Calea Aradului DN 79 FN, Galeria Carrefour – Era 
Dr Max Oradea, str Ogorului nr 171, Hipermarket Auchan 
Help Net  Oradea, Bd Decebal nr 22, Bl C104/B 
Codins  Oradea, str Meziadului nr 2 
Rodia Oradea, str Doina nr 26, bl PC nr 86 
Medica Plus  Oradea, str. Ion Bogdan nr 11A 

Serviciul de administrare a vaccinului gripal (inocularea) este gratuit pentru beneficiar, atât la medicii vaccinatori cât și la farmacii.  

Deoarece lista farmaciilor/locațiilor din județul Bihor la care se efectuează vaccinarea antigripală este actualizată continuu, DSP Bihor va posta periodic pe situl propriu www.dspbihor.gov.ro, locațiile actualizate ale farmaciilor în care se desfășoară vaccinarea antigripală.  

DSP Bihor a informat toți furnizorii de servicii medico-farmaceutice implicați în procesul de vaccinare antigripală privitor la obligativitatea respectării și aplicării reglementărilor legale incidente aplicabile în vigoare.  

Distribuie informația
Alte știri