Vehicul fără stăpân din Oradea. Se caută proprietarul sau deținătorul legal. Comunicat

Conform prevederilor Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, agenţii constatatori din cadrul Primăriei Oradea – Direcția Poliția Locală Oradea au întocmit procese-verbale de constatare și somație, care au fost afișate sub ștergătorul autovehiculelor (sau pe caroseria acestora) presupuse a fi abandonate sau fără stăpân, aflate pe domeniul public.

Pentru identificarea proprietarilor sau deținătorilor legali ai vehiculelor, facem publică lista cu vehiculele înscrise în anexa atașată.

Nr. crtSTRADANRNR. INMATRICULAREMARCA
1Adevărului12/AFără numărDacia de culoare gri

Fiind necesară eliberarea domeniului public, vehicolul va fi ridicată, transportată și depozitat în spațiul special destinat depozitării vehiculelor abandonate sau fără stăpân.

În situația în care vehicolul nu va fi revendicat de proprietari sau de deținătorii legali, după expirarea unui termen de 5 zile de la data anunțului, acesta va trece în proprietatea Municipiului Oradea și va fi valorificat în condiţiile legii.

Informații suplimentare se pot obţine la sediul Direcției Poliția Locală Oradea, Piaţa Unirii nr. 1, tel: 0259/408.839

Distribuie informația
Alte știri