Vehicule fără stăpân – se caută proprietarii sau deţinătorii legali. Comunicat

Conform prevederilor Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, agenţii constatatori din cadrul Primăriei Oradea – Direcția Poliția Locală Oradea au întocmit procese-verbale de constatare și somație, care au fost afișate sub ștergătorul autovehiculelor (sau pe caroseria acestora) presupuse a fi abandonate sau fără stăpân, aflate pe domeniul public.

Ultimul e un Ford Galaxy de culoare albastră, fără număr, situat pe Strada Trotușului. Fiind necesară eliberarea domeniului public, vehiculul va fi ridicat, transportat și depozitat în spațiul special destinat depozitării vehiculelor abandonate sau fără stăpân. În situația în care nu va fi revendicat de proprietari sau de deținătorii legali, după expirarea unui termen de 5 zile de la data anunțului, acesta va trece în proprietatea Municipiului Oradea și va fi valorificat în condiţiile legii.

Informații suplimentare se pot obţine la sediul Direcției Poliția Locală Oradea, Piaţa Unirii nr. 1, tel: 0259/408.839.

Distribuie informația
Alte știri