Vernisajul Expoziţiei: Episcopia Greco-Catolică de Oradea-File de Istorie

La Muzeul Cetăţii şi Oraşului Oradea a avut loc în după masa zilei de vineri, vernisajul expoziţiei dedicate Episcopiei Române Unite cu Roma, Greco-Catolice, de Oradea cu titlul „Episcopia Greco-Catolică de Oradea – File de Istorie” precum şi lansarea domnului doctor Silviu Sana, „În slujba neamului”.

În cuvântul de deschidere Preasfinţia Sa Virgil a declarat: „Este un lucru foarte frumos pentru Biserica noastră, dar nu este un lucru extraordinar pentru oraşul nostru, pentru că în acest ambient al cetăţii, toate cultele vor avea expoziţii permanente: romano-catolicii, reformaţii au deschis deja, noi am inaugurat azi şi aşteptăm ca şi ortodocşii să deschidă cât de curând. Şi, atunci, acest spaţiu va deveni unul care ne permite să vedem convieţuirea şi bunele raporturi care s-au stabilit, întotdeauna, între culte aici, la noi, la Oradea. Expoziţia are o valoare extraordinar de puternică, educativă, pentru că ne aduce aminte de istorie şi de ceea ce am fost, ca să ştim cine suntem şi încotro trebuie să mergem”.

Expoziţia Episcopiei Greco-Catolice din cadrul Secţiei Muzeului Multiconfesional Orădean, este organizată pe două secţiuni: Prima sală este dedicată INSTITUŢIEI BISERICII şi cuprinde panouri informative din perioada creştinismului primar până în perioada comunistă. A doua sală este dedicată ŞCOLII ARDELENE şi cuprinde panouri informative dedicate reprezentanţilor Şcolii Ardelene, şcolilor de la Oradea şi Beiuş, plus alte două panouri privind identitatea şi rolul Bisericii Române Unite.

Vitrinele adăpostesc obiecte originale, cărţi vechi şi manuscrise din colecţia Episcopiei şi anume: veşmintele arhiereşti şi cârja vrednicului Episcop Valeriu Traian Frenţiu, mitra vrednicului Episcop Demetriu Radu, Biblia de la Blaj (ediţia veche din 1795 şi cea nouă din anul 2000), două antimise din secolele XIX şi XX, vase liturgice de secol XIX şi XX, un manuscris de secol XVIII al Capitlului, trei volume de carte veche românească, un tratat de drept canonic şi câteva circulare episcopale.

Expoziţia permanentă poate fi vizitată de marţea până duminica, între orele 09.00 – 17.00 şi se găseşte în Palatul Princiar, Corp B, Etaj II.

Alte știri