Veste bună pentru Băile Felix! Vin bani pentru modernizarea staţiunii balneare

Guvernul a aprobat joi instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentru finanţarea Programului de investiţii, modernizare şi dezvoltare a infrastructurii în staţiunile balneare sau balneoclimatice.

„Bugetul anual maxim al schemei de minimis este reprezentat de echivalentul în lei a 130 milioane de euro, iar bugetul alocat pentru 2019 este de 400 milioane de lei credite de angajament şi 80 milioane de lei credite bugetare pentru realizarea de plăţi în baza angajamentelor legale emise”, a anunţat joi Guvernul, într-un comunicat.

Prin Program se poate acorda fiecărui beneficiar o alocare financiară nerambursabilă de maxim 200.000 euro, reprezentând maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, exclusiv TVA, aferente proiectului. Prin implementarea Programului se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de minimum 1.300 de beneficiari.

Schema de ajutor este valabilă pentru încheierea angajamentelor legale până la 31 decembrie 2020, cu posibilitatea prelungirii până la 31 decembrie 2022, cu respectarea prevederilor naţionale şi europene în domeniul ajutorului de stat.

Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele cheltuieli eligibile: lucrări de construcţie, extindere şi reabilitare de capacităţi turistice de alimentaţie publică şi cazare, precum şi a capacităţilor de tratament balnear; construcţia, extinderea şi reabilitarea obiectivelor de sănătate, culturale, sportive şi de agrement din staţiunile balneare; achiziţia de echipamente, mobilier şi aparatură medicală specifice tratamentelor balneare.

Distribuie informația
Alte știri