Veste bună pentru fermieri: primesc bani prin programul de susţinere a legumelor în spaţii protejate

pestre.ro

Potrivit unui proiect de hotărâre pus în dezbatere de Ministerul Agriculturii, fermierii vor primi 144 milioane lei (circa 30 milioane euro) prin programul de susţinere a legumelor în spaţii protejate. Banii vor fi alocaţi pentru culturile de castraveţi, vinete şi ardei gras. Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României în anul 2020.

„Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă beneficiarilor nu poate depăşi suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente conform art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol”, se specifică în document.

Cuatumul este de câte 1.000 euro pe an pentru o producţie minimă obţinută de 2.000 kg de castraveţi pe 1.000 mp, aceeaşi sumă fiind prevăzută pentru o producţie minimă obţinută de 1.000 kg ardei gras pe 1.000 mp şi de 4.000 kg în cazul culturilor de vinete.

Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis, beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ mai multe criterii de eligibilitate: să deţină o suprafaţă de minimum 1.000 mp, cultivată integral cu una dintre culturile de legume în spaţii protejate prevăzute în anexă (castraveţi, ardei gras sau vinete), să obţină producţiile minime corespunzătoare culturii; să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cu spaţiile protejate şi culturile în anul de cerere; să facă dovada producţiei realizate prin documente justificative privind valorificarea producţiei. Un solicitant poate beneficia de ajutor de minimis pentru maximum două culturi de legume în anul de cerere.

Distribuie informația
Alte știri