Vrei să vinzi un apartament? Iată de ce documente ai nevoie

Pentru cei dornici să scape de agitația și aglomerația orașelor mari, Oradea a devenit o opțiune. Și pe bună dreptate! Este și motivul pentru care sunt tot mai mulți cei care ar vrea să se mute în acest oraș.

Unde este cerere, există și ofertă. Așa că nu e de mirare că există o ofertă destul de variată de imobile scoase la vânzare. Totuși, cei care au apartamente de vânzare în Oradea sau în restul țării trebuie să știe că nu vor putea efectua tranzacția imobiliară fără a deține o serie de documente necesare.

Acte necesare pentru vânzare

Pentru ca tranzacția imobiliară să se desfășoare fără neplăceri, ambele părți trebuie să se asigure că dețin toate actele în regulă. Căci orice foaie lipsă poate duce la anularea tranzacției. Așadar, pentru vânzarea unui apartament, în primul rând, trebuie să existe contractul de vânzare-cumpărare, certificatul de moștenitor sau sentința judecătorească prin care apartamentul a ajuns la actualul proprietar. Contractul de vânzare-cumpărare; contractul de donație, contractul de schimb imobiliar, certificatul de moștenitor, după caz, două exemplare din Actul de Proprietate (în original și copie), schița cadastrală a imobilului, copie după cartea de identitate a proprietarului, cererea-tip de declarare trebuie să fie prezente la dosar.

Apoi, orice tip de tranzacție imobiliară necesită prezența cărții funciare. Acest document este valabil doar 30 de zile și reprezintă unitatea de bază de publicitate imobiliară prin care se ține evidența pe imobile, nu pe proprietari. Cartea funciară se întocmește diferit pentru fiecare imobil și cuprinde mențiuni despre toate actele translative sau constitutive de drepturi în privința imobilului respectiv. Se întocmește și se numerotează pe localități.

De la primăria de care aparțne imobilul, este nevoie și de certificatul fidscal, care dovedește plata impozitelor. Acest document, valabil numai 48 de ore, se eliberează de către Directia Taxe și Impozite și nu constituie titlu de proprietate, fiind dovada faptului că vânzătorul nu are taxe sau impozite neplătite către stat. Acesta va conține obligatoriu următoarele precizări: proprietarul sau proprietarii cu numele corect, adresa corectă a imobilului, suprafața de teren aferentă, fără datorii. Astfel, este necesar ca impozitul sa fie achitat la zi și să nu existe amenzi neplătite.

Mai este necesară o adeverință de la asociația de locatari / proprietari, de cartea de identitate și, în cazul unei moșteniri, de certificatul de deces al defunctului proprietar.

Acte necesare pentru certificatul fiscal

Pentru eliberarea Certificatului Fiscal, sunt necesare urmatoarele acte:

– Copie dupa buletinul de identitate al proprietarului;

– Cerere tip;

– Taxa de eliberare Certificat Fiscal (se achita la casieria Directia Taxe si Impozite).

Extrasul de Carte Funciara (eliberat de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară – Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară) este actul care reflectă situația juridică a imobilului. Este valabil 24 ore, motiv pentru care se scoate doar în ziua tranzacției. În cazul în care înaintea semnării actului autentic se dorește încheierea unui antecontract, cartea funciară se poate verifica telefonic. În extras trebuie precizată adresa corectă a imobilului, din titlul de proprietate, numele corecte ale proprietarilor și faptul că imobilul nu este grevat de sarcini.

Acte necesare la intabulare

Dacă imobilul a cărui vânzare se dorește nu este intabulat, mai intai se va proceda la intabularea sa de către un notar autorizat, pe baza următoarelor acte:

– 2 exemplare din actul de dobândire a imobilului (cel puțin unul în original);

– schița imobilului respectiv;

– procesul verbal de predare-primire a imobilului;

– cerere de intabulare adresată sectorului de Cărți Funciare, din cadrul Judecatoriei.

Actele de identitate trebuie să se afle în interiorul termenului de valabilitate, pentru a putea fi folosite la semnarea actului de instrăinare a imobilului. În cazul în care cartea de identitate a expirat în cursul anului curent, legitimarea se poate face fie cu pașaportul, fie cu permisul de conducere. Dacă, prin deteriorarea buletinului, ștampilele aplicate de organele competente nu mai sunt vizibile, se vor folosi ultimele două acte mentțonate sau doi martori care cunosc persoana în cauză. Certificatul de căsătorie este absolut necesar la încheierea actului autentic, întrucât vânzarea-cumpărarea este un act de dispozitie, ceea ce presupune consimțământul ambilor soți, ori calitatea de soți nu se poate dovedi decât cu ajutorul certificatului de căsătorie.

Distribuie pentru prietenii tăi:
Alte știri