„Ziua Internațională a Limbii Materne”, marcată la Facultatea de Litere a Universității din Oradea

Colocviul „Ziua Internațională a Limbii Materne”, a fost inițiat de prof. univ. dr. habil. Florin Cioban și este, în acest an, organizat de: Facultatea de Litere a Universității din Oradea, Universitatea Creștină Partium din Oradea, Universitatea „Eötvös Lorand” din Budapesta și Casa Corpului Didactic a Județului Bihor.

Evenimentul va avea loc în data de 21 februarie, cu începere de la ora 14:30, în Sala de Consiliu, corpul J, etajul I, Universitatea din Oradea, str. Universității, nr. 1.

Ziua Internațională a Limbii Materne este o sărbătoare, marcată anual la 21 februarie în întreaga lume, cu scopul de a promova diversitatea lingvistică și culturală, precum și multilingvismul. Această sărbătoare a fost anunțată de UNESCO, pentru prima oară, la 17 noiembrie 1999 și a fost recunoscută de Adunarea Generală a Națiunilor Unite, prin aceeași rezoluție prin care anul  2008, a fost declarat Anul Internațional al Limbilor. Ziua Internațională a Limbii Materne se sărbătorește în fiecare an din februarie 2000, pentru a promova diversitatea cultural-lingvistică și multilingvismul, celebrarea fiind proclamată de Conferința Generală a UNESCO în noiembrie 1999. Adunarea Generală a ONU a făcut, de asemenea, apel „să se promoveze conservarea și protecția tuturor limbilor utilizate de popoarele lumii”. Limba maternă este cel mai puternic instrument de conservare și dezvoltare a patrimoniului tangibil și intangibil. ONU consideră că toate acțiunile ce promovează diseminarea limbilor materne servesc nu doar scopul încurajării diversității lingvistice și educației multilingve, ci contribuie și la dezvoltarea conștiinței în ceea ce privește tradițiile lingvistice și culturale în întreaga lume și la inspirarea solidarității bazate pe înțelegere, toleranță și dialog.

Colocviul organizat de Universitatea din Oradea și dedicat „Zilei Internaționale a Limbii Materne” își propune să celebreze bogăția lingvistică și culturală din țara noastră și de peste hotare, cu accent pe modul în care multilingvismul, ca parte a multiculturalității și interculturalității, este experimentat la nivelul cotidianului în anumite comunități: Oradea, județul Bihor și în zonele aflate de-o parte și de alta a graniței, fiind un elocvent exemplu al modului în care identitatea se articulează prin contactul cu alteritatea și, în același timp un ideal model de prezervare a diversității lingvistice.

Evenimentul este organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Bihor, Liceul Românesc „Nicolae Bălcescu” din Gyula/Jula, Forumul Democrat al Germanilor din Județul Bihor, Uniunea Democratică a Slovacilor și Cehilor din România, Asociația Partida Romilor Pro Europa și Federația Comunităților Evreiești din România și își propune să celebreze limba maternă, într-un cadru multietnic, caracterizat de dialog și de deschiderea față de celălalt.

Colocviul constă în scurte intervenții ale unor specialiști și reprezentanți ai comunităților lingvistice din Europa Centrală (România, Ungaria, Slovacia) – în cazul limbilor: română, maghiară, germană, slovacă, rromani și ebraică – susținute atât în limba maternă, cât și în limba română. Aceste intervenții vor fi urmate de o serie de momente literar-artistice (texte literare și/sau cântece reprezentative prezentate doar în limba nativă) care surprind bogăția lingvistică și culturală a fiecărei limbi și moșteniri culturale în parte.

În deschiderea colocviului vor vorbi: prof. univ. dr. habil. Sorin ȘIPOȘ, prorector al Universității din Oradea, conf. univ. dr. Veronica BUCIUMAN, decan al Facultății de Litere, Universitatea din Oradea, prof. univ. dr. habil. NAGY Levente, șeful catedrei de Filologie Română, Universitatea „Eötvös Lorand” din Budapesta.

La acest eveniment vor fi „prezentate și reprezentate” următoarele limbi:

1. Limba română prof. univ. dr. habil. Florin CIOBAN, Facultatea de Litere, Universitatea din Oradea; Universitatea „Eötvös Lorand” din Budapesta, moment artistic – cântec popular românesc, Maria Toma și David Alexandru, studenți, Facultatea de Litere, Universitatea din Oradea.

2. Limba română din comunitățile românești din afara granițelor țării prof. dr. Maria GURZĂU CZEGLEDI, director al Liceului Românesc „Nicolae Bălcescu” din Gyula, Ungaria. Moment literar – text în limba română, în lectura autorului, prof. Anna Radics Repinsky, Gyula.

3. Limba maghiară lector univ. dr. BÖKÖS Borbala, decan, Universitatea Creștină Partium din Oradea, moment artistic – cântec popular maghiar, dr. Brugós Anikó, Oradea.

4. Limba germană prof. Magdalena STARK moment literar – text în limba germană – Dominique Faina, studentă, Facultatea de Litere, Universitatea din Oradea.

5. Limba ebraică Prim Rabin Shraya KAV; Robert SCHORR, director al Centrului Comunitar Evreiesc moment artistic – rugăciuni evreiești (melodii) – Alexandrina Chelu – Schorr și Florian Chelu Madeva.

6. Limba slovacă prof. Jarka MIHALEȚ, inspector școlar pentru minoritatea slovacă în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Bihor moment literar – text în limba slovacă – lector Mgr. Dr. Juraj Cigáň, Slovacia.

7. Limba rromani prof. Ionel CORDOVAN, inspector școlar pentru minoritatea rromă în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Bihor moment artistic – cântec tradițional rrom – Carmen Silvia Moda Ivany și Corina Ile, Filarmonica Oradea.

Moderator: dr. Alin ȘTEFĂNUȚ, director al CCD Bihor.

Comitetul de organizare a colocviului:

Prof. univ. dr. habil. Florin CIOBAN

Prof. univ. dr. habil. MAIOR Enikő

Conf. univ. dr. Veronica BUCIUMAN

Asist. univ. dr. Alin ȘTEFĂNUȚ

Evenimentul va fi transmis live pe pagina de Facebook a Facultății de Litere din Oradea. Participarea implică acordul pentru această transmisie și pentru folosirea instantaneelor în media. Bi

Distribuie informația
Alte știri