Despăgubiri corecte pentru cei expropriaţi! Inţiativă legislativă a deputatului UDMR Szabo Odon

Pornind de la numeroase sesizări, care scot în evidenţă faptul că „preţul datorat de autorităţi persoanelor fizice şi juridice în schimbul proprietăţii care urmează să fie afectată lucrărilor de interes public este prea puţin reglementat”, deputatul UDMR Szabo Odon a depus o iniţiativă legislativă ce vine să transpună mai bine în legislaţie principiul constituţional al compensării „drepte” a pagubelelor suferite de proprietari.

„Pentru a căpăta caracterul cerut de Constituţie, anume acela de a fi «drept», preţul, echivalentul despăgubirii proprietarului, trebuie să reflecte toate pierderile şi cheltuielile antrenate de pierderea proprietăţii. Pe lângă pierderea valorii de piaţă a bunului expropriat, a cărui estimare trebuie să fie cât mai fidelă, se pune problema altor pierderi şi cheltuieli. Acestea pot fi foarte diverse, de la cele obiective, cum ar fi cele legate de mutare, reinstalare, pierdere de valoare ca urmare a exproprierii doar a unei părţi a imobilului, până la cele mai dificil de estimat, cum ar fi suferinţele emoţionale, îndeosebi în cazul imobilelor cu destinaţie de locuinţă, în care proprietarii au locuit, şi-au crescut familia, au investit bani şi emoţii, au acumulat amintiri”, explică parlamentarul bihorean în expunerea de motive.

Concret, deputatul Szabo Odon propune modificarea a două articole care privesc modul de stabilire a cuantumului despăgubirilor, din Legea 255/2010.

Parlamentarul UDMR propune renunţarea la utilizarea valorilor minime, cuprinse în studiile contractate de camerele notarilor publici, „deoarece acestea nu pot stabili valori «drepte» pentru despăgubiri”*.

În al doilea rând, deputatul Szabo Odon cere ca evaluarea fiecărui imobil ce urmează a fi expropriat să se facă individual sau pe tipuri de imobile, dacă este vorba de terenuri şi numai acolo unde acestea au caracteristici comparabile.

Conform celor propuse, despăgubirea estimată ar urma să aibă două componente distincte: despăgubirea principală – cu luarea în considerare a pierderii concrete de avere, şi despăgubirea accesorie – cu o parte clar estimată (cheltuieli şi pierderi cu mutarea/relocarea afacerii, de exemplu), dar şi o parte subiectivă, care să reflecte, măcar parţial, suferinţa emoţională a proprietarului.

Este de remarcat faptul că, pentru imobilele cu destinaţia de locuinţă, legea stabileşte inclusiv un procent de majorare a valorii de piaţă, corespunzător perioadei în care proprietarul cu familia sa, inclusiv moştenitorii, au locuit în acea casă. Acest procent variază între 20% din valoarea imobilului pentru o perioadă de locuire de până la 25 de ani şi 50% pentru cei care au stat în acea casă mai mult de o jumătate de secol.

*În expunerea de motive care fundamentează această nouă inţiativă legislativă a parlamentarului bihorean, autorul scoate în evidenţă faptul că despăgubirile sunt fundamentate pe preţurile cuprinse în expertizele întocmite de camerele notarilor publici, grile ale căror proceduri de elaborare, respectiv utilizare ca instument, nu sunt precis reglementate de lege. „De altfel, toate studiile de piaţă privind valorile minime ale proprietăţilor imobiliare, întocmite de evaluatori membri ai ANEVAR, spun că: «Utilizarea valorilor cuprinse în prezentul studiu de piaţă ca referinţă în rapoarte de evaluare sau ca justificare a preţurilor unor tranzaţii imobiliare de către persoanele fizice sau juridice, de drept public sau privat, nu se recomandă, deoarece abaterile pot fi semnificative, având în vedere că evaluarea unei proprietăţi imobiliare presupune identificare proprietăţii şi efectuarea inspecţiei acesteia»”.

Distribuie pentru prietenii tăi:
Alte știri